Focus mode

PHP Temel

Tarih ve Zaman İşlemleri

Tarih Zaman İşlemleri


date();
 • Yerel tarihi/saati biçimlendirir.
date_default_timezone_set('Europe/Istanbul');
echo date('Y.m.d H:i:s');

getdate();
 • Tarih/zaman bilgisi getirir.
<?php
print_r(getdate());

Array
(
  [seconds] => 28
  [minutes] => 38
  [hours] => 17
  [mday] => 31
  [wday] => 2
  [mon] => 8
  [year] => 2021
  [yday] => 242
  [weekday] => Tuesday
[month] => August
[0] => 1630431508
)

time();

Unix Zaman Başlangıcından (1 Ocak 1970 00:00:00 GMT) itibaren geçen zamanı saniye cinsinden döndürür.

strtotime();

echo "<br>";
echo strtotime('now'); // time() gibi unix zaman damgasını saniye cinsinden verir.
echo strtotime('2020-01-01 10:00:00')."<br>"; // Unix Zaman Damgasını Saniye Cinsinden Verir
echo strtotime('2020-01-01 10:00:59')."<br>"; // Unix Zaman Damgasını Saniye Cinsinden Verir
echo date('Y-m-d')."<br>";
$unix = strtotime('- 3 month', time())."<br>";
echo date('Y-m-d', $unix);
//2021-08-31
//2021-05-31


DateTime Sınıfı

<?php

date_default_timezone_set('Europe/Istanbul');

$date = new DateTime();
// $date->setTimezone(new DateTimeZone('Europe/Istanbul'));
echo $date->format('Y-m-d H:i:s');

echo "<br>";

$date = new DateTime('+ 1 month');
echo $date->format('Y-m-d H:i:s');
echo "<br>";

$date = new DateTime('+ 1 month');
echo $date->format('Y-m-d H:i:s')."<br>";
echo $date->getTimestamp();

echo "<br>";

$date = new DateTime();
$date->setTimestamp(time());
echo $date->format('Y-m-d H:i:s');

$date = new DateTime();


echo $date->format('Y-F-d H:i:s')."<br>";
echo $date->modify('+1 day')->format('Y-m-d')."<br>";
echo $date->modify('+3 day')->format('Y-m-d')."<br>";
echo $date->modify('+2 day')->format('Y-m-d')."<br>";

echo "<br>---------<br>";


$tarih1= new DateTime('1993-01-10');
$tarih2= new DateTime('1993-08-26');
$diff = $tarih1->diff($tarih2);
echo "<pre>";
print_r($diff);
Patika Plus Banner

Yazılım Kariyerinde İlerlemeni Hızlandıracak Eğitimler

Kendi kendine yazılım öğrenirken zorlanıyor, takıldığın noktalarda bir mentore mi ihtiyaç duyuyorsun? Patika+ programlarımız ile 4-8 aylık yoğun eğitim kamplarına katıl, proje tabanlı canlı dersler ve sana özel hazırlanmış eğitimlerle gereken tüm yetenekleri kazan, iş hayatına başla!

Test

Comments

You need to enroll in the course to be able to comment!