Focus mode

PHP Temel

If else ve elseif Kullanımı

IF-ELSE-ELSEIF Kullanımı

IF-ELSE koşullu ifadesi, PHP dahil olmak üzere birçok programlama dilindeki en önemli yapı taşlarından biridir.

IF bir kod bölümünün belirli bir koşula bağlı olarak çalışmasını sağlar; ELSE ise koşul sağlanmadığında çalışacak kısımdır.

  if($a >= $b){
    // Koşul true ise çalışacak kısım.
  }else{
    // Koşul true değil ise çalışacak kısım.
  }

Koşula bağlı çalışacak kod parçasında tek komut çalışacaksa süslü parantez kullanmanız gerekmez.

  if($a > $b) echo "a büyüktür b";
  else echo "a büyük değildir b";

veya

  if($a > $b) 
    echo "a büyüktür b";
  else 
    echo "a büyük değildir b";

elseif deyimi ise koşullu ifademizde birden fazla koşula bağlı olarak farklı kod bölümleri çalıştırmamızı sağlar.

  if($a == 1) 
    echo "a eşittir 1e";
  elseif($a == 2) 
    echo "a eşittir 2ye";
  elseif($a == 3) 
    echo "a eşittir 3e";
  else 
    echo "a eşittir değildir 1e 2ye ve 3e";

Ternary Operatör Kullanımı

Php ternary operatörü if-else yapısının kısa kulanımıdır diyebiliriz türkçe olarak çevriside üçlü operatör manasındadır.

  (koşul) ? true ise : true değilse  

Örnek:

  ($a < 5) ? echo "a küçüktür 5" : echo "a küçük değildir 5" 
  
  // İfade uzun yazıldığında ağaşıda ki ifadeye karşılık gelir.
  if($a < 5) 
    echo "a küçüktür 5"
  else 
    echo "a küçük değildir 5"

IF Farklı Sözdizimi

IF Bloklarını alternatif olarak aşağıda ki gibi de kullanabilirsiniz.

  if($a == 1): 
      echo "a eşittir 1e";
  endif;
Patika Plus Banner

Yazılım Kariyerinde İlerlemeni Hızlandıracak Eğitimler

Kendi kendine yazılım öğrenirken zorlanıyor, takıldığın noktalarda bir mentore mi ihtiyaç duyuyorsun? Patika+ programlarımız ile 4-8 aylık yoğun eğitim kamplarına katıl, proje tabanlı canlı dersler ve sana özel hazırlanmış eğitimlerle gereken tüm yetenekleri kazan, iş hayatına başla!

Comments

You need to enroll in the course to be able to comment!