Focus mode

PHP Temel

while ve do while Döngüsü

While Döngüsü


While döngüsü PHP'de yer alan en basit döngü türüdür. Önceden belirlenmiş koşul bozulana kadar döngü devam eder.

while (ifade){
  deyim
}

şeklinde veya

while (ifade):
  deyimler
  ...
endwhile;

While deyiminin anlamı basittir. while deyimindeki ifade true olduğu müddetçe etki alanındaki deyimleri PHP tekrar tekrar çalıştırır.

$i = 1;
while ($i <= 10) {
  echo $i++; /* yazdırılan değer $i
          değerinin artıştan önceki
          değeridir (sonda-arttırım) */
}

Tek komut içeren döngülerde paranteze gerek kalmaz.

$i = 4;
while( ++$i < 10 ) echo $i;

//Ekran çıktısı
56789

do-while

do-while döngüsü, while döngüsüne çok benzer; farkı, doğrulama ifadesinin her yinelemenin başında değil sonunda değerlendiriliyor olmasıdır.

$i = 0;
do {
  echo $i;
} while ($i > 0);
Patika Plus Banner

Yazılım Kariyerinde İlerlemeni Hızlandıracak Eğitimler

Kendi kendine yazılım öğrenirken zorlanıyor, takıldığın noktalarda bir mentore mi ihtiyaç duyuyorsun? Patika+ programlarımız ile 4-8 aylık yoğun eğitim kamplarına katıl, proje tabanlı canlı dersler ve sana özel hazırlanmış eğitimlerle gereken tüm yetenekleri kazan, iş hayatına başla!

Comments

You need to enroll in the course to be able to comment!