Focus mode

PHP Temel

String Fonksiyonları

String Fonksiyonları


strlen($metin);

 • Verilen metnin karakter sayısını yani uzunluğunu verir.

explode($ayirici,$metin);

 • Verilen metni belirtilen ayırıcı karaktere göre parçalar ve bir dizi olarak gönderir.

implode($ayirici,$dizi);

 • Bu fonksiyon explode() fonksiyonunun aksine bir dizideki değerleri belirtilen ayırıcıyla birleştirerek biraraya getirir.

str_split($metin,$sayi);

 • Verilen metni verilen sayı kadar karakter gruplarına bölerek bir diziye dönüştürür. Eğer sayı belirtilmezse, metni harf harf bölerek bir diziye atar.

ltrim($metin), rtrim($metin), trim($metin);

 • Verilen metnin sırasıyla solundaki(left-ltrim), sağındaki(right-rtrim) ve her iki tarafındaki(trim) gereksiz boşlukları temizler.

substr($metin,$baslangic,$uzunluk);

 • Bir metnin belirtilen başlangıç konumundan itibaren istenilen uzunluktaki bir parçasını gönderir.

strtolower($metin), strtoupper($metin);

 • Verilen metni sırasıyla küçük harfe ve büyükharfe dönüştürür.

mb_strtolower() ve mb_strtoupper();

 • Verilen metni sırasıyla küçük harfe ve büyükharfe dönüştürür. Türkçe karakter sorunu yaratmaz.

ucfirst($metin), ucwords($metin);

 • Bu iki fonksiyon sırasıyla verilen metnin ilk karakterini (ucfirst) ve metindeki her kelimenin ilk karakterini(ucwords) büyük harfe dönüştürür.

str_replace($kaynak,$hedef,$metin);

 • Verilen metindeki kaynak karakterlerin yerine hedef karakterileri koyarak değiştirme yapar. Bu fonksiyon küçük/büyük harf duyarlıdır.

nl2br($metin);

 • String ifadelerde kullanılan ve alt satıra geçmeyi sağlayan \n yerine kaynak kodda <br> yazmak için kullanılır.

md5($metin), sha1($metin);

 • Sırasıyla aldığı metne karşılık gelen karmaşık md5 ve sha1 kodlarını verir.

strstr();

 • Bir dizgede belirtilen karekterden sonrasını döndürür.
$email = '[email protected]';
$domain = strstr($email, '@');
echo $domain; // @example.com basar
Patika Plus Banner

Yazılım Kariyerinde İlerlemeni Hızlandıracak Eğitimler

Kendi kendine yazılım öğrenirken zorlanıyor, takıldığın noktalarda bir mentore mi ihtiyaç duyuyorsun? Patika+ programlarımız ile 4-8 aylık yoğun eğitim kamplarına katıl, proje tabanlı canlı dersler ve sana özel hazırlanmış eğitimlerle gereken tüm yetenekleri kazan, iş hayatına başla!

Comments

You need to enroll in the course to be able to comment!