Focus mode

PHP Temel

foreach Döngüsü

Foreach Döngüsü

Foreach yapısı diziler üzerinde yineleme yapmayı kolaylaştırmaktadır.

Foreach yalnızca diziler ve nesneler için kullanılabilir; farklı veri türünde veya ilklendirilmemiş bir değişken ile kullanmak istediğinizde hata verir.


İki sözdizimi mevcuttur:

foreach ($dizi as $değer){
  //Döngü
}

foreach ($dizi as $anahtar => $değer){
  //Döngü
}
$isimler = [
  'isim1' =>'Şahin',
  'isim2' =>'Fatma',
  'isim3' =>'Mustafa',
  'isim4' =>'Sabah'
];

isimler adında bir değişkenimiz olsun ve foreach döngüsü ile bu dizinin elemanlarını tek tek ele alalım.

foreach ($isimler as $deger){
  echo $deger.'<br>';
}

//Ekran çıktısı
Şahin
Fatma
Mustafa
Sabah

yukarıda isimler dizisinde ki tüm elemanları tek tek dönerek ekrana değerleri yazdırdık.

foreach ($isimler as $anahtar => $deger){
  echo $anahtar.' - '. $deger.'<br>';
}

//Ekran çıktısı
isim1 - Şahin
isim2 - Fatma
isim3 - Mustafa
isim4 - Sabah

bu örnekte ise elemanları tek tek dönerken aynı zamanda anahtar değerlerini de alarak ekrana yazdırdık. Anahtar değerleri aldığımızda bunları anahtarları döngü içinde kullanarakta isimler dizisinin değerlerine ulaşabilirdik.

foreach ($isimler as $anahtar => $deger){
  echo $anahtar.' - '. $isimler[$anahtar].'<br>';
}

//Ekran çıktısı
isim1 - Şahin
isim2 - Fatma
isim3 - Mustafa
isim4 - Sabah
Patika Plus Banner

Yazılım Kariyerinde İlerlemeni Hızlandıracak Eğitimler

Kendi kendine yazılım öğrenirken zorlanıyor, takıldığın noktalarda bir mentore mi ihtiyaç duyuyorsun? Patika+ programlarımız ile 4-8 aylık yoğun eğitim kamplarına katıl, proje tabanlı canlı dersler ve sana özel hazırlanmış eğitimlerle gereken tüm yetenekleri kazan, iş hayatına başla!

Comments

You need to enroll in the course to be able to comment!