Focus mode

PHP Temel

PDO Crud

PDO CRUD

CREATE

// TEK VERİ EKLEME
$sql = "INSERT INTO test 
    SET isim = 'Ahmet', soyisim = 'ERSEVER', abonelikler = 'A,B,C'";
$query = $db->query($sql);

if ( $query->rowCount() ){
  echo $query->rowCount().' adet veri eklendi';
}
// ÇOKLU VERİ EKLEME
$sql = "INSERT INTO test (isim, soyisim, abonelikler) 
    VALUES ('Ahmet', 'ÇAKAR', 'A,D'), 
        ('Musa', 'KALKAN', 'D'), 
        ('Mehmet', 'BÜYÜK', 'F')";
        
$query = $db->query($sql);

if ( $query->rowCount() ){
  echo $query->rowCount().' adet veri eklendi';
}
UPDATE
$sql = "UPDATE test SET isim = 'ŞAHİN' WHERE id = 1";
$query = $db->query($sql);

if ( $query->rowCount() ){
echo $query->rowCount().' adet veri güncellendi';
}
READ
$sql = "SELECT * FROM test";
$query = $db->query($sql);

if ( $query->rowCount() ){
  print_r($query->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC));
}

$sql = "SELECT * FROM test WHERE id = 1";
$query = $db->query($sql);

if ( $query->rowCount() ){
  print_r($query->fetch(PDO::FETCH_ASSOC));
}
DELETE
$sql = "DELETE FROM test WHERE id > 10";
$query = $db->query($sql);

if ( $query->rowCount() ){
  echo $query->rowCount(). ' adet satır silindi.';
PREPARE
$query = $db->prepare("INSERT INTO test SET
                isim = ?,
                soyisim = ?,
                abonelikler = ?");
$insert = $query->execute(["Fatma", "BURAK", "A,B,C"]);
if ( $query->rowCount() ){
  echo $db->lastInsertId();
  echo ' '.$query->rowCount()." adet satır etkilendi!";
}
Patika Plus Banner

Yazılım Kariyerinde İlerlemeni Hızlandıracak Eğitimler

Kendi kendine yazılım öğrenirken zorlanıyor, takıldığın noktalarda bir mentore mi ihtiyaç duyuyorsun? Patika+ programlarımız ile 4-8 aylık yoğun eğitim kamplarına katıl, proje tabanlı canlı dersler ve sana özel hazırlanmış eğitimlerle gereken tüm yetenekleri kazan, iş hayatına başla!

Comments

You need to enroll in the course to be able to comment!