Focus mode

PHP Temel

Dosya Dizin Listeleme

Dosya Dizin Listeleme


scandir() glob() Kullanımı


$files = scandir('.'); 
// Bulunduğumuz dizindeki tüm dosya ve klasörleri listeler.
$files = array_filter(scandir('.'), 'is_dir'); 
// Bulunduğumuz dizindeki sadece dosyaları listeler.
$files = glob('*'); 
// Bulunduğumuz dizindeki sadece dosyaları listeler.
$files = glob('*.php'); 
// Bulunduğumuz dizindeki sadece .php uzantılı dosyaları listeler.
$files = glob('*.{php,txt}', GLOB_BRACE);
// Bulunduğumuz dizindeki sadece .php uzantılı dosyaları listeler.

img.png

$files = glob('*', GLOB_ONLYDIR); 
// Bulunduğumuz dizindeki sadece dizinleri listeler.
function listAllDir($dir){
  $files = scandir($dir);
  echo "<ul>";
    foreach ($files as $file):
      if ($file != '.' && $file != '..'):
        echo "<li>";
          echo !is_dir($dir.'/'.$file) ? $file : '<strong>'. $file . '</strong>';
          if (is_dir($dir.'/'.$file)) {
            listAllDir($dir.'/'.$file);
          }
        echo "</li>";
      endif;
    endforeach;
  echo "</ul>";
}

listAllDir('.');

img_1.png

Patika Plus Banner

Yazılım Kariyerinde İlerlemeni Hızlandıracak Eğitimler

Kendi kendine yazılım öğrenirken zorlanıyor, takıldığın noktalarda bir mentore mi ihtiyaç duyuyorsun? Patika+ programlarımız ile 4-8 aylık yoğun eğitim kamplarına katıl, proje tabanlı canlı dersler ve sana özel hazırlanmış eğitimlerle gereken tüm yetenekleri kazan, iş hayatına başla!

Test

Comments

You need to enroll in the course to be able to comment!