Focus mode

PHP Temel

Dizi Fonksiyonları 4

Dizi Fonksiyonları 4


current();

 • Bir dizideki geçerli öğeyi döndür

end();

 • Bir dizinin dahili işaretçisini son elemanına ayarlar

next();

 • Bir dizinin dahili işaretçisini ilerletir

prev();

 • Dahili dizi işaretçisini geri alır.
<?php
$araç = array('tabanvay', 'bisiklet', 'otomobil', 'uçak');
$kip = current($araç); // $kip = 'tabanvay';
$kip = next($araç);  // $kip = 'bisiklet';
$kip = current($araç); // $kip = 'bisiklet';
$kip = next($araç);  // $kip = 'otomobil';
$kip = prev($araç);  // $kip = 'bisiklet';
$kip = end($araç);   // $kip = 'uçak';
$kip = current($araç); // $kip = 'uçak';

$arr = array();
var_dump(current($arr)); // bool(false)

$arr = array(array());
var_dump(current($arr)); // array(0) { }
?>

reset();

 • Bir dizinin dahili göstericisini ilk elemana konumlar.

extract();

 • Bir dizideki değişkenleri simge tablosuna dahil eder
<?php

/* Dizinin wddx_deserialize tarafından döndürülen
  bir dizi olduğunu varsayalım */

$boyut = "büyük";
$dizi = array("renk" => "mavi",
       "boyut" => "orta",
       "şekil" => "küre");
extract($dizi, EXTR_PREFIX_SAME, "wddx");

echo "$renk, $boyut, $şekil, $wddx_boyut\n";

?>

// Çıktısı: mavi, büyük, küre, orta

asort();

 • Bir dizinin değerlerini anahtarlarıyla ilişkilerini bozmadan küçükten büyüğe doğru sıralar.
<?php
$fruits = array("d" => "lemon", "a" => "orange", "b" => "banana", "c" => "apple");
asort($fruits);
foreach ($fruits as $key => $val) {
  echo "$key = $val\n";
}
?>

arsort();

 • Bir dizinin değerlerini anahtarlarıyla ilişkilerini bozmadan büyükten küçüğe doğru sıralar.
<?php
$fruits = array("d" => "lemon", "a" => "orange", "b" => "banana", "c" => "apple");
arsort($fruits);
foreach ($fruits as $key => $val) {
  echo "$key = $val\n";
}
?>

ksort();

 • Bir diziyi anahtarlarına göre küçükten büyüğe doğru sıralar.
<?php
$fruits = array("d"=>"lemon", "a"=>"orange", "b"=>"banana", "c"=>"apple");
ksort($fruits);
foreach ($fruits as $key => $val) {
  echo "$key = $val\n";
}
?>

krsort();

 • Bir diziyi anahtarlarına göre büyükten küçüğe doğru sıralar.
<?php
$fruits = array("d"=>"lemon", "a"=>"orange", "b"=>"banana", "c"=>"apple");
krsort($fruits);
foreach ($fruits as $key => $val) {
  echo "$key = $val\n";
}
?>
Patika Plus Banner

Yazılım Kariyerinde İlerlemeni Hızlandıracak Eğitimler

Kendi kendine yazılım öğrenirken zorlanıyor, takıldığın noktalarda bir mentore mi ihtiyaç duyuyorsun? Patika+ programlarımız ile 4-8 aylık yoğun eğitim kamplarına katıl, proje tabanlı canlı dersler ve sana özel hazırlanmış eğitimlerle gereken tüm yetenekleri kazan, iş hayatına başla!

Comments

You need to enroll in the course to be able to comment!