Focus mode

Java 102

Autoboxing ve Unboxing

Kutulama (Autoboxing) ve Kutudan Çıkarma (Unboxing)


Yukarıda ilkel veri türleri ve sarmalayıcı sınıfları arasında nasıl dönüşüm yapılabileceğini gördük. Bunu daha kısa bir şekilde yapabilmek için JDK 5 ile kutulama ve kutudan çıkarma özelliği getirilmiştir. Bu sayede ilkel veri türlerini sarmalayıcı sınıflarına hiçbir ek işlem yapmadan atayabilirsiniz.


byte primitiveByte = 1;
Byte byteObject = primitiveByte;
byte byteValue = byteObject;

short primitiveShort = 1;
Short shortObject = primitiveShort;
short shortValue = shortObject;

int primitiveInt = 1;
Integer intObject = primitiveInt;
int intValue = intObject;

long primitiveLong = 1L;
Long longObject = primitiveLong;
long longValue = longObject;

float primitiveFloat = 1.0f;
Float floatObject = primitiveFloat;
float floatValue = floatObject;

double primitiveDouble = 1.0d;
Double doubleObject = primitiveDouble;
double doubleValue = doubleObject;

char primitiveChar = 'a';
Character charObject = primitiveChar;
char charValue = charObject;

boolean primitiveBoolean = true;
Boolean booleanObject = primitiveBoolean;
boolean booleanValue = booleanObject;
Patika Plus Banner

Yazılım Kariyerinde İlerlemeni Hızlandıracak Eğitimler

Kendi kendine yazılım öğrenirken zorlanıyor, takıldığın noktalarda bir mentore mi ihtiyaç duyuyorsun? Patika+ programlarımız ile 4-8 aylık yoğun eğitim kamplarına katıl, proje tabanlı canlı dersler ve sana özel hazırlanmış eğitimlerle gereken tüm yetenekleri kazan, iş hayatına başla!

Comments

You need to enroll in the course to be able to comment!