Focus mode

Java 102

Map Interface ve HashMap

Map ve HashMap


Map Interface somut sınıflarındandır. HashMap sınıfına, karışık eşleme de denilebilir. Eşleme tablosuna eleman ekleme, çıkartma işlemlerinde ve anahtarı verilen elemanı tabloda bulma işlemlerinde oldukça etkilidir.

Map Interface’i kullanan sınıflar aşağıdaki metodlara sahiptir;

  • clear: Map içinde bulunan bütün değerleri siler.
  • containsKey (Object key): Belli bir anahtar daha önceden girilmiş mi sorgular.
  • containsValue (Object value):Belli bir obje daha önceden girilmiş mi sorgular.
  • get (Object key): Anahtara karşılık gelen objeyi döndürür.
  • put (Object key, Object value): Anahtar — değer ikilisini kayıt eder.
  • remove (Object key):Belli bir anahtara karşılık gelen değeri siler.
  • size: O zaman kadar kayıt edilmiş anahtar — değer ikili sayısını verir.
import java.util.HashMap; 
public class Main { 
	public static void main(String[] args) {   
HashMap<String, String> capitalCities = new HashMap<String, String>(); 
capitalCities.put("England", "London"); 
	capitalCities.put("Germany", "Berlin"); 
	capitalCities.put("Norway", "Oslo"); 
	capitalCities.put("USA", "Washington DC");     
	System.out.println(capitalCities);

capitalCities.get("England"); 
	capitalCities.remove("England");     
	capitalCities.clear()
capitalCities.size();

for (String i : capitalCities.keySet()) {
       System.out.println(i);
    }

for (String i : capitalCities.values()) {
       System.out.println(i);
    }

for (String i : capitalCities.keySet()) {
	 System.out.println("key: " + i + " value: " + capitalCities.get(i));
     }
  }
}
Patika Plus Banner

Yazılım Kariyerinde İlerlemeni Hızlandıracak Eğitimler

Kendi kendine yazılım öğrenirken zorlanıyor, takıldığın noktalarda bir mentore mi ihtiyaç duyuyorsun? Patika+ programlarımız ile 4-8 aylık yoğun eğitim kamplarına katıl, proje tabanlı canlı dersler ve sana özel hazırlanmış eğitimlerle gereken tüm yetenekleri kazan, iş hayatına başla!

Comments

You need to enroll in the course to be able to comment!