Focus mode

Java 102

Try-Catch-Finally Kullanımı

Try-Catch-Finally


Hata durumlarını yönetmek için 2 yöntem vardır.


 • Try-catch blokları ile hatayı alınacağı tahmin edilen yerde kontrol altına alabiliriz veya


 • Hatayı throws anahtar kelimesi ile çağrıldığı bir üst noktaya fırlatarak, çözümün orada yapılmasını zorunlu hale getiririz.


"try-catch-finally" Mekanizması


Bu yöntemde öncelikle hata oluşacağı tahmin edilen ve izlenmesi gereken kod satırları "try" bloğu içerisine alınır. Hata oluşmadığı durumda buradaki istenilen işlemler tamamlanacak ve kod sorunsuz bir şekilde devam edecektir ancak hata oluştuğunda "catch" bloğuna düşecektir.


"catch" bloğu aldığımız hatayla nasıl baş edeceğimizi programladığımız bloktur. Bu yapı hatalarda programımızın nasıl davranacağını, kapatılacaksa bile gerekli verilerin kaydedilmesini ve programın bilinçli bir şekilde kapatılmasına veya sistemin hata durumlarıda gerekli önlemleri alarak çalışmasını sürdürmesini sağlar. Bu sayede yapacağımız uygulama daha kararlı bir şekilde çalışacaktır.


"try-catch" mekanizmasının kullanımı maliyetlidir. Bu nedenle, "try-catch" bloklarını gerekli yerlerde kullanmak gerekir.


public class DataConverter {

	
	public int convertToInt(String numberAsText) {
		
		// bu örnekte hatayı tespit ediyoruz ve oluştuğu noktada önlemler alıyoruz.
		try {
			int number = Integer.parseInt(numberAsText);
			return number;
		}
		catch (NumberFormatException e) {
			e.printStackTrace();
			// bu kısımda mutlaka loglama yapmanız önerilir.
			// kurumsal projelerde hata takibi ve logların izlenmesi hataların çözümü için çok önemlidir.
		}
		catch (NullPointerException e) {
			// farklı hata tiplerine göre birden fazla catch bloğu açabilirsiniz.
			e.printStackTrace();
		}
		
		return -1;
	}
	
	
	public Date convertToDate(String dateAsText) throws ParseException {
		
		SimpleDateFormat dateFormatter = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd");
	
		// bu örnekte ise String haldeki date bilgisini Date verisine çevirmeye çalıştık.
		// parse fonksiyonu "ParseException" tipinde bir hata fırlattığı için biz de bu hatayı çağrıldığımız bir üste ilettik.
		return dateFormatter.parse(dateAsText);
	}
	
}


"catch" bloklarının sıralaması önemlidir. Çünkü, sıralanmış haline göre işletilir.


  catch (NumberFormatException e) {
			e.printStackTrace();
			// bu kısımda mutlaka loglama yapmanız önerilir.
			// kurumsal projelerde hata takibi ve logların izlenmesi hataların çözümü için çok önemlidir.
  }
  catch (NullPointerException e) {
			// farklı hata tiplerine göre birden fazla catch bloğu açabilirsiniz.
			e.printStackTrace();
  }


Yukarıdaki örnekte ilk önce gelen hatanın "NumberFormatException" tipinde olup olmadığına bakılır. Eğer gelen hata bu tipte değilse, sonra sırayla alttaki catch blokları kontrol edilir. Uygun hata hangi bloğa denk geliyorsa o "catch" bloğu işletilir.


Aynı zamanda Exception sınıfındaki hiyerarşik yapısında bulunan sıraya göre bu bloklar sıralanmalıdır.


  catch (Exception e) {
  ...
  }
  catch (NullPointerException e) {
  ...
  }


Bu örnekteki gibi sıralanmış bir "catch" bloğunda en genel "Exception" sınıfı kullanıldığı için gelen her "Exception" bu blok tarafından yakalancak ve o blok çalışacaktır. Bu "NullPointerException" bloğundaki davranışın hiç çalışmamasına yani programda "NullPointerException" yakalandığı zaman uygulamanın beklendiği gibi davranmamasına neden olacaktır.


Eğer, belirli hata tiplerine göre işlemler yaptırmanız gerekmiyorsa tek bir "catch" bloğu yazıp tüm hataların aynı "catch" bloğuna düşmesini sağlayabilirsiniz. Bunun içinde ATA sınıf olan "Exception" tipinde bir hata tipi belirtmeniz gerekir.


catch (Exception e) {
	e.printStackTrace();
}


"finally" Bloğu


"try-catch" sonrasında opsiyonel olarak "finally" kod bloğunu ekleyebilirsiniz. "try" bloğu içindeki kod bloğu hata alsın ya da almasın "finally" bloğu her koşulda çalıştırılır. Bunu bir örnekle açıklayalım.


public int readIntFromKeyboard() {
	
	Scanner scanner = new Scanner(System.in);
	
	// bu örnekte hatayı tespit ediyoruz ve oluştuğu noktada önlemler alıyoruz.
	try 
	{	
		String inputFromKeyboard = scanner.nextLine();
		
		int number = Integer.parseInt(inputFromKeyboard);
		
		return number;
		
	}
	catch (Exception e) 
	{
		e.printStackTrace();
	}
	// hata olsun veya olmasın mutlaka çalıştırılır.
	finally 
	{
		scanner.close();
	}
	
	return -1;
}


Yukarıdaki örnekte "Scanner" sınıfından bir nesne üretiyoruz. Bu nesne klavyeden girilen değeri alıyor. Aldığımız değeri int tipinde bir sayıya dönüştürüyoruz. Bu dönüşüm esnasında bir hata olsun ya da olmasın "finally" bloğunda "Scanner" sınıfının dinlediği Stream'i close ediyoruz.


Patika Plus Banner

Yazılım Kariyerinde İlerlemeni Hızlandıracak Eğitimler

Kendi kendine yazılım öğrenirken zorlanıyor, takıldığın noktalarda bir mentore mi ihtiyaç duyuyorsun? Patika+ programlarımız ile 4-8 aylık yoğun eğitim kamplarına katıl, proje tabanlı canlı dersler ve sana özel hazırlanmış eğitimlerle gereken tüm yetenekleri kazan, iş hayatına başla!

HackerRank Challenge

Comments

You need to enroll in the course to be able to comment!