Focus mode

Java 102

Transaction Yöntemi

JDBC ile Transaction Yönetimi


Yazdığımız uygulamalar bazen bir işlem çağrısıyla bir ya da birden fazla tabloda işlem yapabilir, bir ya da birden fazla sorguyu ardışık olarak çalıştırmayı gerektirebilmektedir. Bu durumlarda ardışık işlemler gerçekleşirken sürecin bir noktasında bir sorgu hata verebilir. Bu durumlarda süreçteki diğer işlemleri de geri almak isteyebiliriz. Bu durumlarda tablolara gitmek ve yaptığımız işlemlerin tersini yapmak bir hayli zor ve karmaşık olacaktır.


Bunu bir diagram ile açıklamak istersek


Figure 1


şeklinde bir işlemimiz olsun. Yani kullanıcı bir butona basacak ve bu işlemler ardışık olarak gerçekleşecek.


Figure 2


Diagramda görüldüğü gibi Sorgu 3'te bir nedenden dolayı bir hata gerçekleşti. Bu durumda verilerin bütünlüğünü ve doğruluğunu sağlamamız için işlemi geri almamız gerekir. Bunu yapmak için de JDBC bize bazı fonksiyonlar sağlamaktadır.


Veri tabanlarında eğer, bir veri tabanı Transaction’ı başarılı ise “commit” edilir, değilse “rollback” edilir. “commit” edildiğinde değişiklikle kalıcı olarak veri tabanına gönderilir. “rollback” yapılırsa ise o ana kadar yapılmış olan tüm değişiklikler geri alınır.

import java.sql.*; 
public class DBConnect { 
	public static final String DB_URL = "jdbc:mysql://localhost/school"public static final String DB_USERNAME = "root"public static final String DB_PASSWORD = ""public static void main(String[] args) { 
	Connection conn = null; 
	try {       
		conn = DriverManager.getConnection(DB_URL, DB_USERNAME, DB_PASSWORD);
conn.setAutoCommit(false); 
// PreparedStatement ile Insert İşlemi 
	PreparedStatement pr = conn.prepareStatement("INSERT INTO student (student_fname,student_lname,student_class) VALUES (?,?,?)"); 
	pr.setString(1, "Harry"); 
	pr.setString(2, "Potter");
	pr.setString(3, "2");       
	pr.executeUpdate();

if (1 == 1) { 
		throw new SQLException();
       }

// PreparedStatement ile Insert İşlemi 
	pr.setString(1, "Ron"); 
	pr.setString(2, "Weasley"); 
	pr.setString(3, "1");       
	pr.executeUpdate();
	conn.commit();
	conn.close();
} catch (SQLException ex) { 

	try {
	 if (conn != null) {
           conn.rollback();
        	 }
}
 	catch (SQLException e) {
         System.out.println(e.getMessage());
      }
System.out.println("SQLException: " + ex.getMessage()); 
	System.out.println("SQLState: " + ex.getSQLState()); 
	System.out.println("VendorError: " + ex.getErrorCode());
     }
  }

}

“JDBC” veri tabanı bağlantılarında Transaction’lar otomatik olarak commit edilir. “setAutoCommit” fonksiyonu ile otomatik commit işlemi kapatılabilir. Böylece, Transaction yönetimini yazılımcının üstlenmesi gerekmektedir.


Yukarıdaki örnekte false yaparak Transaction yönetimini üzerimize aldık. “commit()” fonksiyonunu çağırarak değişiklikleri kalıcı olarak gönderebiliriz.


Sembolik olarak bir if bloğu içine hata fırlatan bir kod ekledik. O hata fırlatan kısmı açtığımızda veri tabanına bir kayıt eklemek komutu işletmiş olsa bile hata alındığından “rollback” fonksiyonu çağırıyoruz. Böylece, o ana kadar yapılmış olan değişikliklerin geri alınmasını sağlıyoruz.


Kaynak:


Patika Plus Banner

Yazılım Kariyerinde İlerlemeni Hızlandıracak Eğitimler

Kendi kendine yazılım öğrenirken zorlanıyor, takıldığın noktalarda bir mentore mi ihtiyaç duyuyorsun? Patika+ programlarımız ile 4-8 aylık yoğun eğitim kamplarına katıl, proje tabanlı canlı dersler ve sana özel hazırlanmış eğitimlerle gereken tüm yetenekleri kazan, iş hayatına başla!

Test

Comments

You need to enroll in the course to be able to comment!