Focus mode

Java 102

Tip Dönüşümleri

Tip Dönüşümleri


Bir veri tipini (int, float, double, vb.) başka bir veri türüne dönüştürme işlemi "Type Casting" denir.


Widening Casting (Otomatik)


Küçük veri tipini daha büyük veri tipine dönüştürme işlemine denir. Genişletme Tipi Dönüşüm (Widening Casting) durumunda, daha düşük veri türü (daha küçük boyuta sahip olan) daha yüksek veri türüne (daha büyük boyuta sahip) dönüştürülür. Dolayısıyla verilerde kayıp yoktur. Bu tür dönüşümünün otomatik olarak gerçekleşmesinin nedeni budur.


byte -> short -> char -> int -> long -> float -> double


public class PatikaDev {
  public static void main(String[] args) {
    int myInt = 3;
    double myDouble = myInt; // Otomatik Dönüştürme : int => double

    System.out.println(myInt);   // Çıktısı 3
    System.out.println(myDouble);  // Çıktısı 3.0
  }
}


Narrowing Casting (Manuel)


Büyük veri tipini daha küçük veri tipine dönüştürme işlemine denir.


double -> float -> long -> int -> char -> short -> byte


public class PatikaDev {
  public static void main(String[] args) {
    double myDouble = 3.78;
    int myInt = (int) myDouble; // Manuel Dönüştürme : double => int

    System.out.println(myDouble);  // Çıktısı 3.78
    System.out.println(myInt);   // Çıktısı 3
  }
}


Integer => String Dönüşümüpublic class PatikaDev {
  public static void main(String[] args) {
    int num = 10;
    System.out.println("Integer değer : " + num);

    String data = String.valueOf(num);
    System.out.println("String Değer : " + data);
  }
}


String => Integer Dönüşümü
public class PatikaDev {
  public static void main(String[] args) {
    String data = "15";
    System.out.println("String Değer : " + data);

    int num = Integer.parseInt(data);
    System.out.println("Integer Değer : " + num);
  }
}

Yazılım Kariyerinde İlerlemeni Hızlandıracak Eğitimler

Kendi kendine yazılım öğrenirken zorlanıyor, takıldığın noktalarda bir mentore mi ihtiyaç duyuyorsun? Patika+ programlarımız ile 4-8 aylık yoğun eğitim kamplarına katıl, proje tabanlı canlı dersler ve sana özel hazırlanmış eğitimlerle gereken tüm yetenekleri kazan, iş hayatına başla!

Comments

You need to enroll in the course to be able to comment!