Focus mode

Java 102

ByteArrayInputStream ve ByteArrayOutputStream Sınıfları

ByteArrayInputStream


Java.io paketinin ByteArrayInputStream sınıfı, bir dizi girdi verisini (bayt cinsinden) okumak için kullanılabilir.

ByteArrayInputStream'de, girdi akışı bayt dizisi kullanılarak oluşturulur. Bu bayt dizisinin verilerini depolamak için dahili bir dizi içerir.


Bir bayt dizisi giriş akışı oluşturmak için, önce java.io.ByteArrayInputStream paketini içe aktarmalıyız.


// Dizinin tamamını okuyan bir ByteArrayInputStream oluşturur
ByteArrayInputStream input = new ByteArrayInputStream(byte[] arr);

// Dizinin bir bölümünü okuyan bir ByteArrayInputStream oluşturur
ByteArrayInputStream input = new ByteArrayInputStream(byte[] arr, int start, int length);


Burada giriş akışı, başlangıç konumundan başlayarak diziden uzunluğa eşit bayt sayısını okur.


import java.io.ByteArrayInputStream;

public class PatikaDev {
  public static void main(String[] args) {

    byte[] array = {1, 2, 3, 4};
    try {
      ByteArrayInputStream input = new ByteArrayInputStream(array);

      System.out.println("Available bytes at the beginning: " + input.available());

      System.out.println("The bytes read from the input stream: ");
      for (int i = 0; i < array.length; i++) {
        int data = input.read();
        System.out.print(data + ", ");
      }
      System.out.println("Available bytes at the beginning: " + input.available());
      input.close();
    } catch (Exception e) {
      e.getStackTrace();
    }
  }
}


import java.io.ByteArrayInputStream;

public class PatikaDev {
  public static void main(String[] args) {
    byte[] array = {1, 2, 3, 4};
    try {
      ByteArrayInputStream input = new ByteArrayInputStream(array);
      
      // 2 baytlık veri atlanacaktır
      input.skip(2);

      int data = input.read();
      while (data != -1) {
        System.out.print(data + ", ");
        data = input.read();
      }

      input.close();
    } catch (Exception e) {
      e.getStackTrace();
    }
  }
}


ByteArrayOutputStream


Java.io paketinin ByteArrayOutputStream sınıfı, bir dizi çıktı verisini (bayt cinsinden) yazmak için kullanılabilir.

OutputStream soyut sınıfını genişletir.


ByteArrayOutputStream'de, verileri depolamak için dahili bir bayt dizisi bulunur.


// Varsayılan boyutta bir ByteArrayOutputStream oluşturur
ByteArrayOutputStream out = new ByteArrayOutputStream();

// Belirtilen boyutta bir ByteArrayOutputStream oluşturma
ByteArrayOutputStream out = new ByteArrayOutputStream(int size);


import java.io.ByteArrayOutputStream;

public class PatikaDev {
  public static void main(String[] args) {

    String data = "Patika ile Java Öğreniyorum";

    try {
      ByteArrayOutputStream out = new ByteArrayOutputStream();
      byte[] array = data.getBytes();

      out.write(array);

      String streamData = out.toString();
      System.out.println("Çıkış akışı : " + streamData);

      out.close();
    } catch (Exception e) {
      e.getStackTrace();
    }
  }
}


import java.io.ByteArrayOutputStream;

public class PatikaDev {
  public static void main(String[] args) {

    String data = "Patika ile Java Dersleri";

    try {
      ByteArrayOutputStream out = new ByteArrayOutputStream();
      byte[] array = data.getBytes();

      out.write(array);
      
      String stringData = out.toString();
      System.out.println("\nData using toString(): " + stringData);
      out.close();
    } catch (Exception e) {
      e.getStackTrace();
    }
  }
}
Patika Plus Banner

Yazılım Kariyerinde İlerlemeni Hızlandıracak Eğitimler

Kendi kendine yazılım öğrenirken zorlanıyor, takıldığın noktalarda bir mentore mi ihtiyaç duyuyorsun? Patika+ programlarımız ile 4-8 aylık yoğun eğitim kamplarına katıl, proje tabanlı canlı dersler ve sana özel hazırlanmış eğitimlerle gereken tüm yetenekleri kazan, iş hayatına başla!

Comments

You need to enroll in the course to be able to comment!