Focus mode

Java 102

File Sınıfı

File Sınıfı

Java.io paketinin File sınıfı, dosyalar ve dizinler üzerinde çeşitli işlemler gerçekleştirmek için kullanılır.

Dosyalarla çalışmak için kullanılabilecek java.nio adında başka bir paket var. Ancak bu eğitimde java.io paketine odaklanacağız.


Dosya ve Dizinler

Dosya, ilgili bilgileri depolamak için kullanılabilen adlandırılmış bir konumdur.

Örneğin : main.java, Java programı hakkında bilgiler içeren bir Java dosyasıdır.

Dizinler, dosya ve alt dizinlerden oluşan bir koleksiyondur. Bir dizinin içindeki bir dizin, alt dizin olarak bilinir.

Bir File nesnesi oluşturmak için, önce java.io.File paketini içe aktarmamız gerekir.

File file = new File(String pathName);

File MetotlarıDosya Oluşturma


Yeni bir dosya oluşturmak için createNewFile() metodunu kullanabiliriz. Eğer yeni bir dosya oluşturulursa metot true, dosya zaten belirtilen konumda mevcutsa false değerini döndürür.

import java.io.File;

public class PatikaDev {public static void main(String[] args) {

    File file = new File("patika.txt");

    try {
      boolean value = file.createNewFile();
      if (value) {
        System.out.println("Yeni Dosya Oluştu.");
      } else {
        System.out.println("Dosya Zaten Mevcut.");
      }
    } catch (Exception e) {
      e.getStackTrace();
    }

  }
}


Dosya Silme


Belirtilen dosyayı veya dizini silmek için File sınıfının delete() metodunu kullanabiliriz.

Not: Sadece boş dizinleri silebiliriz.

import java.io.File;

public class PatikaDev {public static void main(String[] args) {

    File file = new File("patika.txt");

    boolean value = file.delete();
    if (value) {
      System.out.println("The File is deleted.");
    } else {
      System.out.println("The File is not deleted.");
    }

  }
}  


Dizin Oluşturma


Java File sınıfı, yeni bir dizin oluşturmak için mkdir() metodunu sağlar. Metot geriye

 • yeni dizin oluşturulursa true,
 • dizin zaten mevcutsa false döndürür.
import java.io.File;

public class PatikaDev {public static void main(String[] args) {

    File file = new File("patika/test");

    boolean value = file.mkdir();
    if(value) {
      System.out.println("The new directory is created.");
    }
    else {
      System.out.println("The directory already exists.");
    }

  }
}


Dizindeki Elemanları Listeleme


import java.io.File;

public class PatikaDev {public static void main(String[] args) {

    File file = new File("test");

    String[] fileList = file.list();

    for(String str : fileList) {
      System.out.println(str);
    }

  }
}

Patika Plus Banner

Yazılım Kariyerinde İlerlemeni Hızlandıracak Eğitimler

Kendi kendine yazılım öğrenirken zorlanıyor, takıldığın noktalarda bir mentore mi ihtiyaç duyuyorsun? Patika+ programlarımız ile 4-8 aylık yoğun eğitim kamplarına katıl, proje tabanlı canlı dersler ve sana özel hazırlanmış eğitimlerle gereken tüm yetenekleri kazan, iş hayatına başla!

Comments

You need to enroll in the course to be able to comment!