Focus mode

Java 102

Kendi Liste Sınıfımızı Yazmak


Java'da generic yapısını kullanarak verileri tuttuğumuz bir sınıf tasarlıyoruz.

Sınıfın amacı içerisinde dinamik bir Array (Dizi) tutması ve veri tipini dinamik olarak alması. Bunun için generic bir sınıf oluşturulması gerekli.


NOT : COLLECTION SINIFI KULLANILMAYACAKTIR ! KENDİ LİSTE SINIFIMIZI OLUŞTURMALIYIZ.


Sınıf özellikleri :


 • Sınıf içerisindeki dizinin varsayılan boyutu 10 ve dizinin eleman sayısı ihtiyaç duydukça 2 katı şeklinde artmalı.


 • Sınıfa ait iki tür constructor metot bulunmalı


 • MyList() : Boş contructor kullanılırsa dizinin başlangıç boyutu 10 olmalıdır.


 • MyList(int capacity) : Dizinin başlangıç değeri capacity parametresinden alınmalıdır.


 • size() : dizideki eleman sayısını verir.


 • getCapacity() : dizinin kapasite değerini verir.


 • add(T data) : sınıfa ait diziye eleman eklemek için kullanılmalıdır. Eğer dizide yeteri kadar yer yok ise, dizi boyutu 2 katına çıkartılmalıdır.


Örnek

public class Ata {
   public static void main(String[] args) {
       MyList<Integer> liste = new MyList<>();
       System.out.println("Dizideki Eleman Sayısı : " + liste.size());
       System.out.println("Dizinin Kapasitesi : " + liste.getCapacity());
       liste.add(10);
       liste.add(20);
       liste.add(30);
       liste.add(40);
       System.out.println("Dizideki Eleman Sayısı : " + liste.size());
       System.out.println("Dizinin Kapasitesi : " + liste.getCapacity());
       liste.add(50);
       liste.add(60);
       liste.add(70);
       liste.add(80);
       liste.add(90);
       liste.add(100);
       liste.add(110);
       System.out.println("Dizideki Eleman Sayısı : " + liste.size());
       System.out.println("Dizinin Kapasitesi : " + liste.getCapacity());
   }
}
Çıktısı


Dizinin Kapasitesi : 10
Dizideki Eleman Sayısı : 0
Dizinin Kapasitesi : 10
Dizideki Eleman Sayısı : 4
Dizinin Kapasitesi : 20
Dizideki Eleman Sayısı : 11


 • get(int index): verilen indisteki değeri döndürür. Geçersiz indis girilerse null döndürür.


 • remove(int index): verilen indisteki veriyi silmeli ve silinen indis sonrasında ki verileri sol doğru kaydırmalı. Geçersiz indis girilerse null döndürür.


 • set(int index, T data) : verilen indisteki veriyi yenisi ile değiştirme işlemini yapmalıdır. Geçersiz indis girilerse null döndürür.


 • String toString() : Sınıfa ait dizideki elemanları listeleyen bir metot.


Örnek


public class Ata {
  public static void main(String[] args) {
    MyList<Integer> liste = new MyList<>();
    liste.add(10);
    liste.add(20);
    liste.add(30);
    System.out.println("2. indisteki değer : " + liste.get(2));
    liste.remove(2);
    liste.add(40);
    liste.set(0, 100);
    System.out.println("2. indisteki değer : " + liste.get(2));
    System.out.println(liste.toString());
  }
}


Çıktısı


2. indisteki değer : 30
2. indisteki değer : 40
[100,20,40]
 • int indexOf(T data) : Parametrede verilen nesnenin listedeki indeksini verir. Nesne listede yoksa -1 değerini verir.


 • int lastIndexOf(T data) : Belirtilen öğenin listedeki son indeksini söyler. Nesne listede yoksa -1 değerini verir.


 • boolean isEmpty() : Listenin boş olup olmadığını söyler.


 • T[] toArray() : Listedeki öğeleri, aynı sırayla bir array haline getirir.


 • clear() : Listedeki bütün öğeleri siler, boş liste haline getirir.


 • MyList<T> sublist(int start,int finish) : Parametrede verilen indeks aralığına ait bir liste döner.


 • boolean contains(T data) : Parametrede verilen değerin dizide olup olmadığını söyler.


Örnek


public class Ata {
  public static void main(String[] args) {
    MyList<Integer> liste = new MyList<>();
    System.out.println("Liste Durumu : " + (liste.isEmpty() ? "Boş" : "Dolu"));
    liste.add(10);
    liste.add(20);
    liste.add(30);
    liste.add(40);
    liste.add(20);
    liste.add(50);
    liste.add(60);
    liste.add(70);

    System.out.println("Liste Durumu : " + (liste.isEmpty() ? "Boş" : "Dolu"));

    // Bulduğu ilk indeksi verir
    System.out.println("Indeks : " + liste.indexOf(20));

    // Bulamazsa -1 döndürür
    System.out.println("Indeks :" + liste.indexOf(100));

    // Bulduğu son indeksi verir
    System.out.println("Indeks : " + liste.lastIndexOf(20));

    // Listeyi Object[] dizisi olarak geri verir.
    Object[] dizi = liste.toArray();
    System.out.println("Object dizisinin ilk elemanı :" + dizi[0]);

    // Liste veri türünde alt bir liste oluşturdu
    MyList<Integer> altListem = liste.subList(0, 3);
    System.out.println(altListem.toString());

    // Değerim listedeki olup olmadığını sorguladı
    System.out.println("Listemde 20 değeri : " + liste.contains(20));
    System.out.println("Listemde 120 değeri : " + liste.contains(120));

    // Listeyi tamamen boşaltır ve varsayılan boyutuna çevirir
    liste.clear();
    System.out.println(liste.toString());
    
  }
}


Çıktısı


Liste Durumu : Boş
Liste Durumu : Dolu
Indeks : 1
Indeks :-1
Indeks : 4
Object dizisinin ilk elemanı :10
[10,20,30,40]
Listemde 20 değeri : true
Listemde 120 değeri : false
[]

Patika Plus Banner

Yazılım Kariyerinde İlerlemeni Hızlandıracak Eğitimler

Kendi kendine yazılım öğrenirken zorlanıyor, takıldığın noktalarda bir mentore mi ihtiyaç duyuyorsun? Patika+ programlarımız ile 4-8 aylık yoğun eğitim kamplarına katıl, proje tabanlı canlı dersler ve sana özel hazırlanmış eğitimlerle gereken tüm yetenekleri kazan, iş hayatına başla!

Test

Project

Comments

You need to enroll in the course to be able to comment!