Focus mode

Java 102

Set Interface ve HashSet

Set interface (Arayüzü)


Collection interface’den kalıtım almıştır. Aynı elemanların veri kümesi içinde tekrar bulunmasına izin vermez. HashSet sınıfı en yaygın olan alt sınıfıdır. Eleman tekrarının olmamasını sağlayabilmek için veri kümesi içindeki nesnelerin “equals” ve “hashCode” fonksiyonlarının tanımlı olması gerekir.


Set interface’in alt sınıfları:


 • HashSet


 • LinkedHashSet


 • TreeSet


HashSet Sınıfı


Liste tipinde veri tutmayı sağlar. Veri kümesindeki elemanlara ekleme, silme ve erişim imkanı tanır. Veri kümesinde mükerrer değer tutmaz. Mükerrer değer tutmamayı nesnelerdeki hashCode fonksiyonunu kullanarak sağlar. “null” değer eklemesi yapılabilir.


“equals” ve “hasCode” fonksiyonları doldurulmuş bir Book sınıfı tasarladık. Book nesnelerinden oluşan bir veri kümesi oluşturduk.


import java.util.HashSet;
import java.util.Iterator;

public class HSet {
  public static void main(String[] args) {

    // f(x) = x*3 * xmod7 * sqrt(x)

    HashSet<String> h = new HashSet<>();
    h.add("a");
    h.add("b");
    h.add("z");
    h.add(null);

    h.remove("b");
    System.out.println(h.size());
    System.out.println(h.contains("b"));
    for (String s : h) {
      System.out.println(s);
    }

    // Itertor kullanarak gezinmek
    Iterator<String> itr = h.iterator();
    while (itr.hasNext()) {
      System.out.println(itr.next());
    }

  }
}

Patika Plus Banner

Yazılım Kariyerinde İlerlemeni Hızlandıracak Eğitimler

Kendi kendine yazılım öğrenirken zorlanıyor, takıldığın noktalarda bir mentore mi ihtiyaç duyuyorsun? Patika+ programlarımız ile 4-8 aylık yoğun eğitim kamplarına katıl, proje tabanlı canlı dersler ve sana özel hazırlanmış eğitimlerle gereken tüm yetenekleri kazan, iş hayatına başla!

HackerRank Challenge

Comments

You need to enroll in the course to be able to comment!