Focus mode

Java 102

PriorityQueue

Priority

PriorityQueue, terim anlamıyla gündelik yaşamda sık karşılaştığımız bir olguyu belirler. Bazı durumlarda bir işi öteki işlerin hepsinden önce yapmak zorunda kalabiliriz. Örneğin, Bir banka veznesinde kuyruğa girenler arasında öncelik sırası önde olanındır. Ancak, bir kavşakta geçiş önceliği cankurtaranındır. Bir hava meydanına iniş sırası bekleyen uçaklar arasında, öncelik sırası acil iniş isteyen uçağındır. Bir hastanede muayene önceliği durumu en acil olan hastanındır.

Görüldüğü gibi, bir koleksiyon içinde öncelik sırasını farklı amaçlarla belirleyebiliriz. En basiti, ilk gelen ilk çıkar dediğimiz FIFO yapısıdır. Ama bu yapı karşılaşılacak bütün olasılıklara çözüm getiremez. Dolayısıyla, koleksiyonun öğelerini istenen önceliğe göre sıralayan bir yapıya gereksinim vardır.

Biraz genellemeyle, PriorityQueue yapısına da kuyruk diyeceğiz; ama burada yüklenen anlamı FIFO yapısından farklı olabilir. Sıralama bazen öğelerin doğal sırasıdır, bazen ilgili Comparator tarafından belirlenen sıradır.

Bir PriorityQueue kuyruğunda öğeler ya doğal sıralarındadır ya da kuruluş anında kullanılan Comparator’un yaptığı sıradadırlar. Tabii, böyle oluşu, hangi kurucunun kullanıldığına bağlıdır. Bir PriorityQueue kuyruğuna null öğe konamaz. Doğal sırasında olan bir PriorityQueue kuyruğuna, kendi öğeleriyle bağdaşmayan (mukayese edilemeyen) bir nesne konulamaz. Böyle yapılırsa derleyiciden ClassCastException hatası alınır.

PriorityQueue kuyruğunun başı (head), kullanılan sıralamaya göre en küçük olan öğedir. Eğer en küçük olan birden çok öğe varsa, kuyruğun başı onlardan birisidir. Poll(), remove(), peek() ve element() metotları kuyruğun başına erişir.

PriorityQueue kuyruğunun uzunluğu için bir sınır yoktur; ama yeni öğeler eklendikçe kendi kendine uzunluğunu değiştirebilir; yani kuyruğun sığası otomatik olarak artar.

import java.util.Comparator; 
import java.util.PriorityQueue; 
public class PriorityExample public static void main(String[] args) // Comparator çift sayılara öncelik veriyor 
	Comparator<Integer> compareForEven = new Comparator<>() { 
		public int compare(Integer i, Integer j) int result = i % 2 - j % 2;
		 if (result == 0)
	           result = i - j;
		     return result;
       }
    };

PriorityQueue<Integer> pq = new PriorityQueue<>(20, compareForEven); 
// ters sırada sayıları kuyruğa ekle 
	for (int i = 0; i < 20; i++) { 
		pq.offer(20 - i);
     }
// öğeleri Comparator'un sırayla yazdır 
	for (int i = 0; i < 20; i++) { 
		System.out.print("\t" + pq.poll());
     }
  }
}

Kaynak

Patika Plus Banner

Yazılım Kariyerinde İlerlemeni Hızlandıracak Eğitimler

Kendi kendine yazılım öğrenirken zorlanıyor, takıldığın noktalarda bir mentore mi ihtiyaç duyuyorsun? Patika+ programlarımız ile 4-8 aylık yoğun eğitim kamplarına katıl, proje tabanlı canlı dersler ve sana özel hazırlanmış eğitimlerle gereken tüm yetenekleri kazan, iş hayatına başla!

HackerRank Challenge

Comments

You need to enroll in the course to be able to comment!