Focus mode

Java 102

Thread Durdurmak ve Bekletmek

Thread’i beklemeye almak


Java’da bir iş parçacığını belli bir süre bekletmek istersek, Thread sınıfına ait “sleep” fonksiyonunu kullanabiliriz.

“sleep” fonksiyonu milisaniye cinsinden bir değer bekler. Yani örneğin 3000 değeri 3 saniyeye karşılık gelmektedir.


try {
    Thread.sleep(10L * 1000L);
} catch (InterruptedException e) {
    e.printStackTrace();
}


Yukarıda Thread.sleep ile iş parçacığı 10 saniye beklemeye alınmıştır. “sleep” fonksiyonu hata fırlatabilen bir fonksiyon olduğundan önceki konularda da görmüştük try-catch bloğu içinde kontrol edilmelidir veya fırlattığı hatayı “throws” anahtar kelimesi ile bir üste doğru fırlatmamız gerekmektedir.


Thread’i durdurmak


Bir iş parçacığı çalışmaya başladığında bir CPU tarafından işletilmeye başlanır. İş parçacığını durdurmak için Thread sınıfı içinde “stop” fonksiyonu vardır.

Fakat, bu fonksiyon iş parçacığını durdurma garantisi vermez. O nedenle Thread içinde çalışacak kodu tasarlarken çalışan kod parçasının nasıl durdurulacağını yazılımcı kendisi kodlamalıdır. Bu nedenle Thread sınıfında veya Runnable interface’den türemiş bir sınıf içinde boolean bir değer tutarak kod parçasını sonlandırmayı garanti altına alabiliriz.


Bunu bir örnek ile inceleyelim.

public class ThreadSleeper {
	public static void sleep(long milliseconds) {
		
		try {
			Thread.sleep(milliseconds);
		} catch (InterruptedException e) {
			e.printStackTrace();
		}
	}
}

“ThreadSleeper” isminde bir sınıf oluşturduk. Bu sınıf içindeki “sleep” fonksiyonu iş parçacığını belli bir süre bekletmeyi sağlamaktadır.


Ardından “SimpleRunnable” sınıfımızdaki “run” metodu içine yazdığımız kod parçasında güncelleme yapıyoruz. Çalışan kod parçacığını durdurmak için “live” isminde boolean bir değişken tanımladık. Bu değişken ile Thread içinde çalışan çalışmayı durduruyoruz.


public class SimpleRunnable implements Runnable {

	private boolean live = true;
	
	@Override
	public void run() {
		
		// o an çalışan Thread'in ismini alıyoruz.
		String threadName = Thread.currentThread().getName();
		
		System.out.println("My summation " + threadName + " is started!");
		
		int total = 0;
		while(live) 
		{
			total += 1;
			
			// yarım saniye bekletiyoruz.
			ThreadSleeper.sleep(500);
		}
		
		System.out.println("Total: " + total);
	}
	
	public void stop() {
		this.live = false;
	}

}


Thread’i start fonksiyonu ile çalışmaya başlatıyoruz. Ardından ana programı 10 saniye bekletiyoruz. Bekleme bitince “SimpleRunnable” içindeki “stop” fonksiyonunu çağırıp çalışan kod parçasını durduruyoruz.


// Runnable interface'den kalıtım almış olan "SimpleRunnable" sınıfından bir nesne oluşturuyoruz.
SimpleRunnable simpleRunnable = new SimpleRunnable();

// Runnable tipindeki nesneyi Thread kurucusuna gönderiyoruz.
Thread simpleThread3 = new Thread(simpleRunnable);

// start fonksiyonunu çağırdığımızda "SimpleRunnable" sınıfı içindeki "run" fonksiyonu işletilecektir.
simpleThread3.start();

ThreadSleeper.sleep(10000);

simpleRunnable.stop();
Patika Plus Banner

Yazılım Kariyerinde İlerlemeni Hızlandıracak Eğitimler

Kendi kendine yazılım öğrenirken zorlanıyor, takıldığın noktalarda bir mentore mi ihtiyaç duyuyorsun? Patika+ programlarımız ile 4-8 aylık yoğun eğitim kamplarına katıl, proje tabanlı canlı dersler ve sana özel hazırlanmış eğitimlerle gereken tüm yetenekleri kazan, iş hayatına başla!

Comments

You need to enroll in the course to be able to comment!