Focus mode

Java 102

Enum Sınıfı

Enum Sınıfı


Java’da Enum türleri önceden tanımlanmış sabit değerleri ifade etmek için kullanılır. Mesela en klasik örnek haftanın günleri. Bir haftanın kaç gün olduğu ve hangi günlerden oluştuğu bilindiğine göre bunu aşağıdaki gibi bir sınıfla ifade edebiliriz.


public final class Gun {

  public static final Gun PAZARTESI = new Gun(1);
  public static final Gun SALI = new Gun(2);
  public static final Gun CARSAMBA = new Gun(3);
  public static final Gun PERSEMBE = new Gun(4);
  public static final Gun CUMA = new Gun(5);
  public static final Gun CUMARTESI = new Gun(6);
  public static final Gun PAZAR = new Gun(7);

  private final int day;

  private Gun(int f) {
    this.day = f;
  }

  public int getDay() {
    return day;
  }

}


İlgili örnekteki sadece sabitlerden oluşan sınıflar için Java'da ENUM sınıflar kullanılır ve kullanımı daha kolaydır.


public enum Day {
  PAZARTESI(1),
  SALI(2),
  CARSAMBA(3),
  PERSEMBE(4),
  CUMA(5),
  CUMARTESI(6),
  PAZAR(7);

  private int day;

  private Day(int day) {
    this.day = day;
  }

  public int getDay() {
    return day;
  }
}


public class PatikaDev {
  public static void main(String[] args) {

    Day gunPzt = Day.PAZARTESI;
    System.out.println(gunPzt.ordinal()); // Dizideki indeksini verir.
    System.out.println(gunPzt.name()); // Sabit'in adını döndürür.

    Day[] values = Day.values(); // Tüm sabitlerini döndürür.

    Day gun = Day.valueOf("PAZARTESI"); // String'i enum'a dönüştürür.
  }
}

Yazılım Kariyerinde İlerlemeni Hızlandıracak Eğitimler

Kendi kendine yazılım öğrenirken zorlanıyor, takıldığın noktalarda bir mentore mi ihtiyaç duyuyorsun? Patika+ programlarımız ile 4-8 aylık yoğun eğitim kamplarına katıl, proje tabanlı canlı dersler ve sana özel hazırlanmış eğitimlerle gereken tüm yetenekleri kazan, iş hayatına başla!

Comments

You need to enroll in the course to be able to comment!