Focus mode

Java101

Arrays Sınıfı ve Metotları

Arrays Sınıfı ve Metotları

Java.util paketindeki Arrays sınıfı, Java Collection Framework'ün bir parçasıdır. Bu sınıf, Java dizilerini dinamik olarak oluşturmak ve bunlara erişmek için statik metotlar sağlar. Yalnızca statik metotlar ve Object sınıfının metotlarından oluşur. Bu sınıfın metotları, sınıf adının kendisi tarafından kullanılabilir.

import java.util.Arrays;

Import deyimi ile java.util.Arrays sınıfını projeye dahil etmemiz gerekmektedir.

Arrays.toString()

Diziye ait elemanları direk ekrana basmak için kullanılan bir metottur.

import java.util.Arrays;

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    int[] dizi = {3, 5, 79, 12, 25, -3, 66, 82, -49, 152};
    System.out.println(Arrays.toString(dizi));
  }
}

// Çıktısı
// [3, 5, 79, 12, 25, -3, 66, 82,-49,152]

Arrays.fill()

Arrays.fill metodu ile dizilerimizin belirli bir bölümlerine değerler atayabiliriz.

import java.util.Arrays;

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    int[] liste = {15, 1, 99, 7, 7, -22, 11, 2, -49, 52};

    Arrays.fill(liste, 2);
    System.out.println(Arrays.toString(liste));

    int[] liste2 = {15, 1, 99, 7, 7, -22, 11, 2, -49, 52};

    Arrays.fill(liste2, 3, 5, 7);
    System.out.println(Arrays.toString(liste2));
  }
}

// Çıktısı
// [2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2]
// [15, 1, 99, 7, 7, -22, 11, 2, -49, 52]

Arrays.sort()

Arrays.sort() metodu ile dizilerdeki elemanları sıralayabiliriz.

import java.util.Arrays;

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    int[] liste = {6, 1, 55, 21, 33, -321, -21, 2, -11, 27};
    Arrays.sort(liste);
    System.out.println(Arrays.toString(liste));
  }
}
// Çıktısı
// [-321, -21, -11, 1, 2, 6, 21, 27, 33, 55]

Arrays.binarySearch()

Java'da dizideki bir elemanın indis değerini bulmak için binarySearch kullanılabilir. Ama bu metodu kullanabilmek için, dizinin sıralı olması gerekmektedir.

import java.util.Arrays;

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    int[] liste = {6, 1, 55, 21, 33, -321, -21, 2, -11, 27};

    Arrays.sort(liste);
    System.out.println(Arrays.toString(liste));

    int index = Arrays.binarySearch(liste, 33);
    System.out.println("33'ün indeksi :" + index);
  }
}
// [-321, -21, -11, 1, 2, 6, 21, 27, 33, 55]
// 33'ün indeksi :8

Arrays.copyOf() ve Arrays.copyOfRange() metotu

Mevcut diziden belli bir uzunlukta yeni bir dizi oluşturmak için Arrays.copyOf() metotu kullanılır

Mevcut diziden belli bir aralıkta yeni bir dizi oluşturmak için ise Array.copyOfRange() metodu kullanılır.

import java.util.Arrays;

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    int[] liste = {6, 1, 55, 21, 33, -321, -21, 2, -11, 27};

    int[] copyArray = Arrays.copyOf(liste, 3);
    System.out.println(Arrays.toString(copyArray));

    int[] copyOfRangeArray = Arrays.copyOfRange(liste, 0,5);
    System.out.println(Arrays.toString(copyOfRangeArray));
  }
}
// [6, 1, 55]
// [6, 1, 55, 21, 33]

Arrays.equals() metotu

Java'da iki dizinin eşitliğini kontrol etmek için Arrays.equals() metotu kullanılır.

import java.util.Arrays;

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    int[] list1 = {1, 2, 3};
    int[] list2 = {1, 2, 3};
    int[] list3 = {1, 2, 10};

    System.out.println(Arrays.equals(list1, list2)); // true
    System.out.println(Arrays.equals(list2, list3)); // false
  }
}

Patika Plus Banner

Yazılım Kariyerinde İlerlemeni Hızlandıracak Eğitimler

Kendi kendine yazılım öğrenirken zorlanıyor, takıldığın noktalarda bir mentore mi ihtiyaç duyuyorsun? Patika+ programlarımız ile 4-8 aylık yoğun eğitim kamplarına katıl, proje tabanlı canlı dersler ve sana özel hazırlanmış eğitimlerle gereken tüm yetenekleri kazan, iş hayatına başla!

Test

Comments

You need to enroll in the course to be able to comment!