Focus mode

Java101

String Veri Tipi

String Sınıfı

String sınıfı java.lang kütüphanelerinde bulunan ve metinlerle ilgili her türlü işlemin yapıldığı sınıftır. Java'da genellikle kelime tutmak için char yerine String sınıfı kullanılır. Basitçe şöyle düşünebiliriz , Char veri tipi tek bir karakter tutabiliyorken, charların birleşmesiyle oluşan sözcükleri String Sınıfı tutmaktadır.

public class JavaPatika {
    public static void main(String[] args) {
        String words = "Hello World";
    }
}

Comments

You need to enroll in the course to be able to comment!