Focus mode

Java101

Sınıf Tanımları

Sınıflar (Classes)

Java Nesne Yönelimli bir programlama dilidir. Java'daki her şey, değişkenleri ve metotları ile birlikte sınıflar ve nesnelerle ilişkilidir. Örneğin: gerçek hayatta araba bir nesnedir. Otomobilin ağırlık ve renk gibi değişkenleri ve sürüş ve fren gibi metotları vardır. Nesne yönelimli programlamanın amacı yazdığımız kodlara soyut bir kavrama dönüştürmektir.

Sınıflara ait nitelikler ve davranışlar vardır. Programlamada nitelikler için değişkenler (variable) ,davranışlar için ise metotlar (method) tanımlanır.

Sözdizimi (Syntax)

class <class_name> {
	<variable>;
	<methods>;
}

Java'da "sınıf" tanımlanırken "class" deyimi kullanılır ve sonrasında sınıf ismi yazılır. Java'da sınıf isimleri her zaman büyük harf ile başlaması gerekmektedir ve oluşturulan Java dosyası ile aynı isimde olmalıdır.

Sınıf ismini de verdikten sonra "{" işareti ile sınıfa ait kapsamı yani kod bloğunu oluştururuz. "}" parantezi ile de sınıfa ait kapsamı kapatırız. Böylece, sınıfımız için yazacağımız kodlar "{}" arasında kalan alanda yazılacaktır. Bu da sınıfın kapsamını ifade eder.

Sınıf kod bloğunu açtıktan sonra bu kod bloğu için değişkenleri ve metotları yazarız. Unutmayınız ki metotlar da kendilerine ait kod blokları, yani kapsamları vardır. Onları da "{}" ile belirtiriz.

class Car {
  // nitelikler
  String type;
  String model;
  String color;
  int speed;

  // davranışlar
  int increaseSpeed(int increment) {
    speed += increment;
    return speed;
  }

  int decreaseSpeed(int decrease) {
    if (speed > 0) {
      speed -= decrease;
    }
    return speed;
  }
  
  void printSpeed() {
    System.out.println("Speed : " + speed);
  }
  // ...
}

Yukarıda sınıf ve fonksiyon tanımlamalarına detaylıca yer verilmiştir.

Sınıflar nesneler oluşturabilmek için yazılım dünyasında oluşturulmuş şablonladır. Bu şablon nesne ile ilgili modellenecek tüm özellikleri ve davranışları bir taslak halinde kodlanmasını sağlar. Böylece, tanımlanmış bir sınıftan binlerce nesne oluşturabiliriz.

Patika Plus Banner

Yazılım Kariyerinde İlerlemeni Hızlandıracak Eğitimler

Kendi kendine yazılım öğrenirken zorlanıyor, takıldığın noktalarda bir mentore mi ihtiyaç duyuyorsun? Patika+ programlarımız ile 4-8 aylık yoğun eğitim kamplarına katıl, proje tabanlı canlı dersler ve sana özel hazırlanmış eğitimlerle gereken tüm yetenekleri kazan, iş hayatına başla!

Test

Comments

You need to enroll in the course to be able to comment!