Focus mode

Java101

Klavyeden girilen bir sayının mükemmel sayı olup/olmadığını bulan ve sayı mükemmel sayı ise ekrana “mükemmel sayıdır.” değilse “mükemmel sayı değildir.” ifadelerini ekrana yazan programı Java dilinde yazınız.

Mükemmel Sayı Nedir ?

Bir sayının kendisi hariç pozitif tam sayı çarpanları (kalansız bölen sayıların) toplamı kendisine eşit olan sayıya mükemmel sayı denir.

Senaryolar

Bir sayı giriniz: 28
28 Mükemmel sayıdır
Bir sayı giriniz: 1
1 Mükemmel sayı değildir.
Bir sayı giriniz: 496
496 Mükemmel sayıdır


Project

Comments

You need to enroll in the course to be able to comment!