Focus mode

Java101

For ve While Arasındaki Farklar

For ve While Döngüsü Arasındaki Farklar

Java’da for, while ve do-while olmak üzere 3 adet döngü deyimi bulunmaktadır. Birbirinden farklı bu döngülerden hangisini kullanacağız ?

Hiç bir algoritmada hangi döngünün kullanılması gerektiği ile ilgili kesin bir yargı ve kural söz konusu değildir. Bu döngüler uygun şekilde tasarlandıkları sürece aynı işi yapabilirler. Ama genellikle, kaç kere döneceği belli olmayan, koşulun bir girdiye göre denetlendiği durumlarda While ya da do-while döngüsü kullanılırken, diziler gibi, tekrar sayısı belirli olan durumlarda ise for döngüsü kullanılması tercih edilir. Ama yine bu yazılımcının kendisine bağlıdır.

Comments

You need to enroll in the course to be able to comment!