Focus mode

Java101

Değişkenler ve Veri Tipler

Değişkenler ve Veri Tipleri

Değişkenler programlamada geçici bilgileri sakladığımız ve programcı tarafından belirlenen yapılardır. Değişkenler programlamanın temel yapısını oluşturmaktadır ve tüm programlama dillerinde kullanılan bir yapıdır. Değişkenler sayesinde program içinde yaptığımız işlemleri hafıza da tutar ve gerektiği yerlerde kullanırız. Değişkenlerin 4 özelliği bulunur ; Veri Tipi, İsim, Değer ve Adres.

Değişkenlerde Veri Tipi, adından da anlaşılacağı üzere verinin saklanacağı türünü belirtmektedir bunlar sayılar, sözcükler ve programatik alanlar olabilir. Her değişkenin program içinde kullanıldığı ve çağrıldığı benzersiz bir ismi vardır. Bu değişkenlere birde değer atarız , işletim sistemimizde bu değişkeni hafızada tutar ve bir adres belirler.

Java'da değişkenlerin veri tipleri vardır. Bu tipler Java'da varsayılan olarak tanımlı gelen ilkel tipler (primitive) de olabilir yahut yazılımcıların kendi tanımladığı ilkel olmayan tipler (non-primitive) de olabilir. İlkel tipler her zaman bir değere sahiptir. İlkel olmayan tipler ise 'null' (boş) olabilir. İlkel olmayan türlerin tümü aynı boyuta sahipken ilkel veri tiplerin boyutu alacağı veri tipine bağlıdır.

Java Değişken Tanımlama

<veri tipi> <değişken ismi> = veri (değer)

İlk önce değişkenin veri tipini ve değişkenin ismini yazarız ve istenirse aynı matematikteki gibi "=" eşittir ile değerini atarız.

int number;
// number isminde, int veri tipinde bir değişken tanımlanmış

Veri tipleri aynı olan değişkenleri aynı satırda tanımlayabiliriz

int a, b, c;
// int veri tipinde 3 tane değişken tanımlanmış

Değişkeni tanımladıktan sonra, atama operatörü (=) kullanarak değişkene atayabiliriz.

double pi; // ilk başta double türünde bir değişken tanımladık
pi = 3.14; // Daha sonra bu değişkene bir değer atadık

Eğer bir değişkene hemen değer atayacaksanız, bunu iki satırda yapmak yerine tek bir satırda halledebilirsiniz.

double pi = 3.14;

Aynı satırda aynı türden birden fazla değişken tanımlıyorsak :

int a = 1 , b = 2;
// Aynı satırda int türünde 2 farklı değişken tanımlanmış ve ikisine de değer verilmiş

Değişkene verilen değer sonrasında değiştirilebilir, ama aynı isimde ikinci bir değişken oluşturulamaz ve hata alırız.

Hatalı Kullanım :

int a = 5; // a isminde bir değişken tanımlanmış
int a = 1 ; // Bu satır hataya neden olur, a değişkeni zaten var

Doğru Kullanım :

boolean a = true; // a isminde bir değişken tanımlanmış ve varsayılan bir değer verilmiş
a = false; // a değişkeninin değeri değiştirilmiş

Java'daki İlkel Veri Tipleri

 • Tam Sayılar
 • Byte
 • Short
 • Integer
 • Long
 • Ondalıklı Sayılar
 • Float
 • Double
 • Karakterler
 • Char
 • Mantıksal Değerler
 • Boolean
Patika Plus Banner

Yazılım Kariyerinde İlerlemeni Hızlandıracak Eğitimler

Kendi kendine yazılım öğrenirken zorlanıyor, takıldığın noktalarda bir mentore mi ihtiyaç duyuyorsun? Patika+ programlarımız ile 4-8 aylık yoğun eğitim kamplarına katıl, proje tabanlı canlı dersler ve sana özel hazırlanmış eğitimlerle gereken tüm yetenekleri kazan, iş hayatına başla!

Test

Comments

You need to enroll in the course to be able to comment!