Focus mode

Java101

Pratik - Girilen Sayıya Kadar Olan Çift Sayıları Bulan Program

Java döngüler ile kullanıcının girdiği sayıya kadar çift olan sayıları bulan programı yazıyoruz.

Ödev

Java döngüler ile 0'dan girilen sayıya kadar olan sayılardan 3 ve 4'e tam bölünen sayıların ortalamasını hesaplayan programı yazınız.

Project

Comments

You need to enroll in the course to be able to comment!