Focus mode

Java101

Pratik - Gelişmiş Hesap Makinesi

Gelişmiş Hesap Makinesi

Java ile kullanıcın seçtiği işlemleri yapan hesap makinesi yapıyoruz.

Hesap makinesinin fonksiyonları :

1- Toplama İşlemi
2- Çıkarma İşlemi
3- Çarpma İşlemi
4- Bölme işlemi
5- Üslü Sayı Hesaplama
6- Faktoriyel Hesaplama
7- Mod Alma
8- Dikdörtgen Alan ve Çevre Hesabı


import java.util.Scanner;

public class JavaPatika {

  static void plus() {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    int number, result = 0, i = 1;
    while (true) {
      System.out.print(i++ + ". sayı :");
      number = scan.nextInt();
      if (number == 0) {
        break;
      }
      result += number;
    }
    System.out.println("Sonuç : " + result);
  }

  static void minus() {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    System.out.print("Kaç adet sayı gireceksiniz :");
    int counter = scan.nextInt();
    int number, result = 0;

    for (int i = 1; i <= counter; i++) {
      System.out.print(i + ". sayı :");
      number = scan.nextInt();
      if (i == 1) {
        result += number;
        continue;
      }
      result -= number;
    }

    System.out.println("Sonuç : " + result);
  }

  static void times() {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    int number, result = 1, i = 1;

    while (true) {
      System.out.print(i++ + ". sayı :");
      number = scan.nextInt();

      if (number == 1)
        break;

      if (number == 0) {
        result = 0;
        break;
      }
      result *= number;
    }

    System.out.println("Sonuç : " + result);
  }

  static void divided() {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    System.out.print("Kaç adet sayı gireceksiniz :");
    int counter = scan.nextInt();
    double number, result = 0.0;

    for (int i = 1; i <= counter; i++) {
      System.out.print(i + ". sayı :");
      number = scan.nextDouble();
      if (i != 1 && number == 0) {
        System.out.println("Böleni 0 giremezsiniz.");
        continue;
      }
      if (i == 1) {
        result = number;
        continue;
      }
      result /= number;
    }

    System.out.println("Sonuç : " + result);
  }

  static void power() {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    System.out.print("Taban değeri giriniz :");
    int base = scan.nextInt();
    System.out.print("Üs değeri giriniz :");
    int exponent = scan.nextInt();
    int result = 1;

    for (int i = 1; i <= exponent; i++) {
      result *= base;
    }

    System.out.println("Sonuç : " + result);
  }

  static void factorial() {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    System.out.print("Sayı giriniz :");
    int n = scan.nextInt();
    int result = 1;

    for (int i = 1; i <= n; i++) {
      result *= i;
    }

    System.out.println("Sonuç : " + result);
  }


  public static void main(String[] args) {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    int select;
    String menu = "1- Toplama İşlemi\n"
        + "2- Çıkarma İşlemi\n"
        + "3- Çarpma İşlemi\n"
        + "4- Bölme işlemi\n"
        + "5- Üslü Sayı Hesaplama\n"
        + "6- Faktoriyel Hesaplama\n"
        + "7- Mod Alma\n"
        + "8- Dikdörtgen Alan ve Çevre Hesabı\n"
        + "0- Çıkış Yap";

    do {
      System.out.println(menu);
      System.out.print("Lütfen bir işlem seçiniz :");
      select = scan.nextInt();
      switch (select) {
        case 1:
          plus();
          break;
        case 2:
          minus();
          break;
        case 3:
          times();
          break;
        case 4:
          divided();
          break;
        case 5:
          power();
          break;
        case 6:
          factorial();
          break;
        case 0:
          break;
        default:
          System.out.println("Yanlış bir değer girdiniz, tekrar deneyiniz.");
      }
    } while (select != 0);


  }
}

Ödev

Aynı projeye mod almak ve dikdörtgen alan çevre hesabını yapan metotları yazıp menüde işlevsel hale getiriniz.

Patika Plus Banner

Yazılım Kariyerinde İlerlemeni Hızlandıracak Eğitimler

Kendi kendine yazılım öğrenirken zorlanıyor, takıldığın noktalarda bir mentore mi ihtiyaç duyuyorsun? Patika+ programlarımız ile 4-8 aylık yoğun eğitim kamplarına katıl, proje tabanlı canlı dersler ve sana özel hazırlanmış eğitimlerle gereken tüm yetenekleri kazan, iş hayatına başla!

Project

Comments

You need to enroll in the course to be able to comment!