Focus mode

Java101

Karşılaştırma Operatörleri

Karşılaştırma Operatörleri

Java'da Karşılaştırma Operatörleri (Java Comparison Operators) sayesinde, farklı iki değişkenin birbirleriyle olan durumları hakkında bir yorum yapabilirsiniz.

Kısacası Java'da Karşılaştırma Operatörleri , bir değişkenin başka bir değişkenden büyük, küçük, eşit değil veya eşit olup olmadığını belirler. Bu operatörlerin çoğunu günlük hayatımızda ve matematikte kullanıyoruz. İki değişkenin eşit olup olmadığını test ederken "=" değil de "==" kullanmanız gerektiğini (yani çift eşittir) unutmayın.

JAVA KARŞILAŞTIRMA OPERATÖRLERİ

== Eşittir ( x == y )

!= Eşit Değildir ( x != y )

> Büyüktür ( x > y )

< Küçüktür ( x < y )

>= Büyük Eşittir ( x >= y )

<= Küçük Eşittir ( x <= y )

Örnek

Operatörlerden bahsetmeden önce 4 adet değişken tanımlayıp,bunlara değer ataması yapalım ve ilişkisel ifadelerimizi bu değişkenler üzerinden karşılaştıralım.
**Bu karşılaştırmaları yaparken matematiksel ifademizi cümle haline getirip bu cümlenin doğruluğunu ve yanlışlığını test edeceğiz.**

int A = 10;
int B = 20;
int C = 10;
int D = 40 ;

Elimizde A,B,C ve D olmak üzere 4 adet değişkenimiz var. Şimdi değişkenlerin birbirleri ile olan ilişkilerini inceleyelim.

== (Eşitlik Operatörü)

(A == B) ;//Matematiksel ifademizi cümle haline getirelim. (10 Eşittir 20) bu cümle yanlış bir cümledir.10 sayısı 20 sayısına eşit olamayacağından sonucumuz yanlış yani false'tur.
Aynı cümleleri diğer matematiksel ifadelerimiz içinde yazalım.
(A == C) ; // (10 Eşittir 10 ) evet bu cümle doğru sonucumuz true.
(C == D) ; // (10 Eşittir 40 ) bu cümle yanlıştır ve cevabımız false.

!= (Eşit Değil Operatörü)

(A != D) ; // (10 Eşit Değildir 40 ) Evet 10 sayısı 40'a eşit değildir ve sonucumuz true'dur.
(A != C) ; // (10 Eşit Değildir 10 ) Bu cümle doğru değildir.Bu yüzden cevabımız false'tur.
(C != B) ; // (10 Eşit Değildir 20 ) True.

> (Büyüktür Operatörü)

(A > D) ; // (10 Büyüktür 40 ) 10 sayısı 40 sayısından büyük değildir cümle yanlış olduğundan cevabımız false olacaktır.
(D > C) ; // (40 Büyüktür 10) 40 sayısı 20 sayısından büyüktür,ifade doğrudur sonucumuz true'dur.
(C > B) ; // (10 Büyüktür 20) False

>= (Büyük Eşittir Operatörü)

(A >= D) ; // (10 Büyük Eşittir 40 ) 10 sayısı 40 sayısından büyük veya eşit değildir cümle yanlış olduğundan cevabımız false olacaktır.
(A >= C) ; // (10 Büyük Eşittir 10) Burada 10 sayısı 10 sayısından büyük değildir ancak ona eşit olduğundan sonucumuz true olacaktır.
(C >= B) ; // (10 Büyük Eşittir 20) False

< (Küçüktür Operatörü)

(A < D) ; // (10 Küçüktür 40) 10 sayısı 40 sayısından küçük ve cümle doğrudur.Sonucumuz true.
(D < C) ; // (40 Küçüktür 10) Bu cümle yanlış olduğundan sonucumuz false olacaktır.
(C < B) ; // (10 Küçüktür 20) True

<= (Küçük Eşittir Operatörü)

(A <= D) ; // (10 Küçük eşittir 40) 10 sayısı 40 sayısından küçüktür ve cümle doğrudur.Sonucumuz true.
(A <= C) ; // (10 Küçük eşittir 10) 10 sayısı 10 sayısından küçük değildir ancak eşit olduğundan sonucumuz true.
(C <= B) ; // (10 Küçük eşittir 20) True


// Aşağıdaki Kodları kendi IDE'nizde çalıştırarak,farklı değerlerle sonuçları test edebilirsiniz.

    int A = 10;
    int B = 20;
    int C = 10;
    int D = 40 ;

 // == Operatörü
    System.out.println(A == B);
    System.out.println(A == C);
    System.out.println(C == D);

 // != Eşit Değil Operatörü

    System.out.println(A != D);
    System.out.println(A != C);
    System.out.println(C != B);

 // > Büyüktür Operatörü

    System.out.println(A > D);
    System.out.println(D > C);
    System.out.println(C > B);

 // >= Büyük-Eşittir Operatörü

    System.out.println(A >= D);
    System.out.println(A >= C);
    System.out.println(C >= B);

 // < Küçüktür Operatörü

    System.out.println(A < D);
    System.out.println(D < C);
    System.out.println(C < B);


  // <= Küçük-Eşittir Operatörü

    System.out.println(A <= D);
    System.out.println(A <= C);
    System.out.println(C <= B);

Test

Comments

You need to enroll in the course to be able to comment!