Focus mode

Java101

Programlamaya Başlangıç

Programlamaya Başlangıç

İlk öğreneceğimiz kod parçacığı, Java'da ekrana veri bastırma kodu olan System.out.println("Java101"); komutunu öğreneceğiz. Ama ilk önce bilmemiz geren bir konu Java'da kodların nereye yazıldığı ve yazım kuralları ya da diğer adıyla söz dizimi (Syntax). Genellikle Syntax olarak İngilizce adıyla duyduğumuz bu terim herhangi bir programlama dilinin yazım kuralını belirler.

Genel Sözdizimi (Syntax)

Yukarıda ki örnekte göreceğiniz gibi, en üst kısımda "public class Sinif" komutu ile bir sınıf (class) oluşturuyoruz. Java'da sınıflar içerisine kodlarımızı yazarız ve ilerleyen derslerde sınıflar konusuna derin bir giriş yapacağız. Daha sonra program çalıştığında çalışan bir metot olan "Main Metodu" sınıfımızın içerisine yazarız çünkü programı çalıştırmak için derleyici ilk olarak main metot içerisindeki komutları okuyacaktır.

Main metot içerisine "Gövde (body)" adını veririz ve komutlarımızı ya da diğer adıyla ifadelerimizi gövde içerisine yazarız. Buraya yazdığımız kodlar derleyici tarafından yorumlanır ve çıktı olarak kullanıcıya verir. Genel olarak Java'nın Genel Sözdizim kuralları bu şekildedir.

Ekrana Veri Yazdırma

Java'da ekrana veri yazdırmak için System.out.print("Hello World!") kod parçacığı kullanılır. Bu komuta baktığımızda, iki parantez arasında, çift tırnaklar arasına ekrana yazdırmak istediğimiz sözcüğü yazmalıyız. Bu komutun iki farklı kullanım şekli mevcuttur, yazılan komuttan sonra yeni satıra inilmesi isteniyorsa System.out.println(); kullanılırken aynı satırda kalınması isteniyorsa System.out.print(); şeklinde kullanılır.

Escape Karakterler

Java'da Escape (Kaçış) karakterleri ile bazı özel durumlar durumlar gerçekleştirilir. Kaçış karakterleri ( / ) ters eğik çizgi ile ifade edilip sonrasında yazılan karakter ile özel işleve sahip olurlar.

Patika Plus Banner

Yazılım Kariyerinde İlerlemeni Hızlandıracak Eğitimler

Kendi kendine yazılım öğrenirken zorlanıyor, takıldığın noktalarda bir mentore mi ihtiyaç duyuyorsun? Patika+ programlarımız ile 4-8 aylık yoğun eğitim kamplarına katıl, proje tabanlı canlı dersler ve sana özel hazırlanmış eğitimlerle gereken tüm yetenekleri kazan, iş hayatına başla!

Test

Comments

You need to enroll in the course to be able to comment!