Focus mode

Java101

Kod Bokları (Scope)

Kod Blokları (Scope)

İki küme parantezi “{“ ve “}” arasında kalan kod kesimine blok (scope) denir. “{“ işareti bir kod bloğu başlatır ve “}” işareti başlatılan kod bloğunu bitirir. Bu işaretler kodun sınırlarını belirlemekte kullanılır. Herhangi bir değişken, tanımlandığı kod bloğu içinde fiziksel olarak vardır ve o kod bloğu içine yazılan kod kesimlerinden erişilebilirdir. Bir blok içinde aynı değişken adı birden fazla kez kullanılamaz.

public class JavaPatika {// JavaPatika sınıfına ait alan
  
  public static void main(String[] args) {
    
    // Main metota ait alan
    System.out.println("Burası main metota ait");
  }
}

Yukarıda ki örnekte göreceğiniz üzere, kod blokları kodlar arasındaki hiyerarşik düzeni de belirtir.

Bu durumda ;

- System.out.println("Burası main metota ait"); => main metoda ait
- public static void main(String[] args) {...} => JavaPatika sınıfına ait

İç içe bir kod yapısını ve ögelerin bir birilerine aitlik durumlarını kod blokları ile sağlarız. Ayrıca her kod bloğundan sonra bir tab boyutunda boşluk bırakılır. Bunun sebebi kodun okunabilirliğini arttırmaktır. Kodun okunabilirliği bir yazılımcı için çok önemli bir noktadır.

Kötü Kod Örneği

public class JavaPatika {
// JavaPatika sınıfına ait alan 
public static void main(String[] args) {   
// Main metota ait alan
int a=1,b=2,c=3;
System.out.println("Burası main metota ait");
}
}

Temiz Kod Örneği

public class JavaPatika {// JavaPatika sınıfına ait alan public static void main(String[] args) {
    // Main metota ait alanint a = 1, b = 2, c = 3;
    System.out.println("Burası main metota ait");
  }
}

Yazılım Kariyerinde İlerlemeni Hızlandıracak Eğitimler

Kendi kendine yazılım öğrenirken zorlanıyor, takıldığın noktalarda bir mentore mi ihtiyaç duyuyorsun? Patika+ programlarımız ile 4-8 aylık yoğun eğitim kamplarına katıl, proje tabanlı canlı dersler ve sana özel hazırlanmış eğitimlerle gereken tüm yetenekleri kazan, iş hayatına başla!

Test

Comments

You need to enroll in the course to be able to comment!