Focus mode

Java101

Pratik - Öğrenci Bilgi Sistemi

Öğrenci Not Sistemi

Course Sınıfı Özellikleri :

 • Nitelikler : name,code,prefix,note,Teacher
 • Metotlar : Course() , addTeacher() , printTeacher()

Teacher Sınıfı Özellikleri :

 • Nitelikler : name,mpno,branch
 • Metotlar : Teacher()

Student Sınıfı Özellikleri :

 • Nitelikler : name,stuNo,classes,course1,course2,course3,avarage,isPass
 • Metotlar : Student(), addBulkExamNote(), isPass(), calcAvarage(), printNote()

Ödev

Course sınıfına derse ait sözlü notu kısmını girin ve ortalamaya etkisini her ders için ayrı ayrı belirtin. Sözlü notların ıda ortalamaya etkileme yüzdesi ile dahil edin.

Örnek : Fizik dersine ait sözlü notunun ortalamaya etkisi %20 ise sınav notunun etkisi %80'dir.

Öğrenci sözlüden 90, sınavdan 60 almış ise, o dersin genel ortalamaya etkisi şu şekilde hesaplanır :

Fizik Ortalaması : (90 * 0.20) + (60* 0.80);

public class Student {
  String name,stuNo;
  int classes;
  Course mat;
  Course fizik;
  Course kimya;
  double avarage;
  boolean isPass;


  Student(String name, int classes, String stuNo, Course mat,Course fizik,Course kimya) {
    this.name = name;
    this.classes = classes;
    this.stuNo = stuNo;
    this.mat = mat;
    this.fizik = fizik;
    this.kimya = kimya;
    calcAvarage();
    this.isPass = false;
  }


  public void addBulkExamNote(int mat, int fizik, int kimya) {

    if (mat >= 0 && mat <= 100) {
      this.mat.note = mat;
    }

    if (fizik >= 0 && fizik <= 100) {
      this.fizik.note = fizik;
    }

    if (kimya >= 0 && kimya <= 100) {
      this.kimya.note = kimya;
    }

  }

  public void isPass() {
    if (this.mat.note == 0 || this.fizik.note == 0 || this.kimya.note == 0) {
      System.out.println("Notlar tam olarak girilmemiş");
    } else {
      this.isPass = isCheckPass();
      printNote();
      System.out.println("Ortalama : " + this.avarage);
      if (this.isPass) {
        System.out.println("Sınıfı Geçti. ");
      } else {
        System.out.println("Sınıfta Kaldı.");
      }
    }
  }

  public void calcAvarage() {
    this.avarage = (this.fizik.note + this.kimya.note + this.mat.note) / 3;
  }

  public boolean isCheckPass() {
    calcAvarage();
    return this.avarage > 55;
  }

  public void printNote(){
    System.out.println("=========================");
    System.out.println("Öğrenci : " + this.name);
    System.out.println("Matematik Notu : " + this.mat.note);
    System.out.println("Fizik Notu : " + this.fizik.note);
    System.out.println("Kimya Notu : " + this.kimya.note);
  }

}


public class Course {
  Teacher courseTeacher;
  String name;
  String code;
  String prefix;
  int note;

  public Course(String name, String code, String prefix) {
    this.name = name;
    this.code = code;
    this.prefix = prefix;
    this.note = 0;
  }

  public void addTeacher(Teacher t) {
    if (this.prefix.equals(t.branch)) {
      this.courseTeacher = t;
      System.out.println("İşlem başarılı");
    } else {
      System.out.println(t.name + " Akademisyeni bu dersi veremez.");
    }
  }

  public void printTeacher() {
    if (courseTeacher != null) {
      System.out.println(this.name + " dersinin Akademisyeni : " + courseTeacher.name);
    } else {
      System.out.println(this.name + " dersine Akademisyen atanmamıştır.");
    }
  }
}


public class Teacher {
  String name;
  String mpno;
  String branch;

  public Teacher(String name, String mpno, String branch) {
    this.name = name;
    this.mpno = mpno;
    this.branch = branch;
  }

}


public class Main {
  public static void main(String[] args) {

    Course mat = new Course("Matematik", "MAT101", "MAT");
    Course fizik = new Course("Fizik", "FZK101", "FZK");
    Course kimya = new Course("Kimya", "KMY101", "KMY");

    Teacher t1 = new Teacher("Mahmut Hoca", "90550000000", "MAT");
    Teacher t2 = new Teacher("Fatma Ayşe", "90550000001", "FZK");
    Teacher t3 = new Teacher("Ali Veli", "90550000002", "KMY");

    mat.addTeacher(t1);
    fizik.addTeacher(t2);
    kimya.addTeacher(t3);

    Student s1 = new Student("İnek Şaban", 4, "140144015", mat, fizik, kimya);
    s1.addBulkExamNote(50,20,40);
    s1.isPass();

    Student s2 = new Student("Güdük Necmi", 4, "2211133", mat, fizik, kimya);
    s2.addBulkExamNote(100,50,40);
    s2.isPass();

    Student s3 = new Student("Hayta İsmail", 4, "221121312", mat, fizik, kimya);
    s3.addBulkExamNote(50,20,40);
    s3.isPass();

  }
}

Patika Plus Banner

Yazılım Kariyerinde İlerlemeni Hızlandıracak Eğitimler

Kendi kendine yazılım öğrenirken zorlanıyor, takıldığın noktalarda bir mentore mi ihtiyaç duyuyorsun? Patika+ programlarımız ile 4-8 aylık yoğun eğitim kamplarına katıl, proje tabanlı canlı dersler ve sana özel hazırlanmış eğitimlerle gereken tüm yetenekleri kazan, iş hayatına başla!

Project

Comments

You need to enroll in the course to be able to comment!