Focus mode

Java101

Pratik - Öğrenci Bilgi Sistemi

Öğrenci Not Sistemi

Course Sınıfı Özellikleri :

 • Nitelikler : name,code,prefix,note,Teacher
 • Metotlar : Course() , addTeacher() , printTeacher()

Teacher Sınıfı Özellikleri :

 • Nitelikler : name,mpno,branch
 • Metotlar : Teacher()

Student Sınıfı Özellikleri :

 • Nitelikler : name,stuNo,classes,course1,course2,course3,avarage,isPass
 • Metotlar : Student(), addBulkExamNote(), isPass(), calcAvarage(), printNote()

Ödev

Course sınıfına derse ait sözlü notu kısmını girin ve ortalamaya etkisini her ders için ayrı ayrı belirtin. Sözlü notların ıda ortalamaya etkileme yüzdesi ile dahil edin.

Örnek : Fizik dersine ait sözlü notunun ortalamaya etkisi %20 ise sınav notunun etkisi %80'dir.

Öğrenci sözlüden 90, sınavdan 60 almış ise, o dersin genel ortalamaya etkisi şu şekilde hesaplanır :

Fizik Ortalaması : (90 * 0.20) + (60* 0.80);

public class Student {
  String name,stuNo;
  int classes;
  Course mat;
  Course fizik;
  Course kimya;
  double avarage;
  boolean isPass;


  Student(String name, int classes, String stuNo, Course mat,Course fizik,Course kimya) {
    this.name = name;
    this.classes = classes;
    this.stuNo = stuNo;
    this.mat = mat;
    this.fizik = fizik;
    this.kimya = kimya;
    calcAvarage();
    this.isPass = false;
  }


  public void addBulkExamNote(int mat, int fizik, int kimya) {

    if (mat >= 0 && mat <= 100) {
      this.mat.note = mat;
    }

    if (fizik >= 0 && fizik <= 100) {
      this.fizik.note = fizik;
    }

    if (kimya >= 0 && kimya <= 100) {
      this.kimya.note = kimya;
    }

  }

  public void isPass() {
    if (this.mat.note == 0 || this.fizik.note == 0 || this.kimya.note == 0) {
      System.out.println("Notlar tam olarak girilmemiş");
    } else {
      this.isPass = isCheckPass();
      printNote();
      System.out.println("Ortalama : " + this.avarage);
      if (this.isPass) {
        System.out.println("Sınıfı Geçti. ");
      } else {
        System.out.println("Sınıfta Kaldı.");
      }
    }
  }

  public void calcAvarage() {
    this.avarage = (this.fizik.note + this.kimya.note + this.mat.note) / 3;
  }

  public boolean isCheckPass() {
    calcAvarage();
    return this.avarage > 55;
  }

  public void printNote(){
    System.out.println("=========================");
    System.out.println("Öğrenci : " + this.name);
    System.out.println("Matematik Notu : " + this.mat.note);
    System.out.println("Fizik Notu : " + this.fizik.note);
    System.out.println("Kimya Notu : " + this.kimya.note);
  }

}


public class Course {
  Teacher courseTeacher;
  String name;
  String code;
  String prefix;
  int note;

  public Course(String name, String code, String prefix) {
    this.name = name;
    this.code = code;
    this.prefix = prefix;
    this.note = 0;
  }

  public void addTeacher(Teacher t) {
    if (this.prefix.equals(t.branch)) {
      this.courseTeacher = t;
      System.out.println("İşlem başarılı");
    } else {
      System.out.println(t.name + " Akademisyeni bu dersi veremez.");
    }
  }

  public void printTeacher() {
    if (courseTeacher != null) {
      System.out.println(this.name + " dersinin Akademisyeni : " + courseTeacher.name);
    } else {
      System.out.println(this.name + " dersine Akademisyen atanmamıştır.");
    }
  }
}


public class Teacher {
  String name;
  String mpno;
  String branch;

  public Teacher(String name, String mpno, String branch) {
    this.name = name;
    this.mpno = mpno;
    this.branch = branch;
  }

}


public class Main {
  public static void main(String[] args) {

    Course mat = new Course("Matematik", "MAT101", "MAT");
    Course fizik = new Course("Fizik", "FZK101", "FZK");
    Course kimya = new Course("Kimya", "KMY101", "KMY");

    Teacher t1 = new Teacher("Mahmut Hoca", "90550000000", "MAT");
    Teacher t2 = new Teacher("Fatma Ayşe", "90550000001", "FZK");
    Teacher t3 = new Teacher("Ali Veli", "90550000002", "KMY");

    mat.addTeacher(t1);
    fizik.addTeacher(t2);
    kimya.addTeacher(t3);

    Student s1 = new Student("İnek Şaban", 4, "140144015", mat, fizik, kimya);
    s1.addBulkExamNote(50,20,40);
    s1.isPass();

    Student s2 = new Student("Güdük Necmi", 4, "2211133", mat, fizik, kimya);
    s2.addBulkExamNote(100,50,40);
    s2.isPass();

    Student s3 = new Student("Hayta İsmail", 4, "221121312", mat, fizik, kimya);
    s3.addBulkExamNote(50,20,40);
    s3.isPass();

  }
}

Project

Comments

You need to enroll in the course to be able to comment!