Focus mode

Java101

Nesne Oluşturma ve Sınıf Metotları

Nesne Oluşturma

Sınıflar nesneleri tarif eden şablonlardı. Nesneler ise bu şablonlardan üretilen fiziksel yapılardır. Her üretilen nesne Hesap Hafıza Bölgesi'nde tutulur. Böylece sınıftan fiziksel karşılığı olan bir yapı elde etmiş oluruz. Sınıftan onlarca, yüzlerce nesne yaratabiliriz. Hepsi de hafıza başka adresleri gösterirler.

public class Car {
  // nitelikler
  String type;
  String model;
  String color;
  int speed;

  // davranışlar
  int increaseSpeed(int increment) {
    speed += increment;
    return speed;
  }

  int decreaseSpeed(int decrease) {
    if (speed > 0) {
      speed -= decrease;
    }
    return speed;
  }
  
  void printSpeed() {
    System.out.println("Speed : " + speed);
  }
  // ...
}

Java'da nesne üretmek için kullanılan sözdizimi :

ClassName object = new ClassName(); 
 • ClassName : Nesne oluşturmak istediğimiz sınıfı belirtiyoruz. Bu sınıf daha öncesinde projemizde tanımlanmış olması gerekmektedir.
 • object : Nesnemize verdiğimiz isimdir ve aynı isimde birden fazla nesne oluşturulamaz.
 • new : Java'da nesne üretmek için "new" anahtar kelimesini kullanırız.
 • ClassName(); : Sınıfa ait Kurucu (Constructor) Metodu temsil eder. Varsayılan olarak parametresiz tanımlanır.

Car sınıfına ait örnek nesne oluşturma :

Car audi = new Car();
Car bmw = new Car();
Car mercedes = new Car();

Yukarıdaki örnekte "Car" sınıfına ait 3 tane farklı nesne ürettik. Bu nesnelerin her birinin nitelikleri farklı olmakla beraber hafızada ayrı ayrı yer kaplamaktadırlar.

Sınıf Niteliklerine Erişim

Sınıflara ait niteliklere erişim sağlamak için nokta (.) kullanılır. İlgili nesnenin ismini sonuna nokta koyularak erişilmek istenilen niteliğin ismi yazılır.

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Car audi = new Car();
    audi.speed = 10;
    System.out.println("Audi Hızı : " + audi.speed);

    Car bmw = new Car();
    bmw.speed = 25;
    System.out.println("Bmw Hızı : " + bmw.speed);

    Car mercedes = new Car();
    mercedes.speed = 30;
    System.out.println("Mercedes Hızı : " + mercedes.speed);

  }
}

Programın çıktısı :

Audi Hızı : 10
Bmw Hızı : 25
Mercedes Hızı : 30

Sınıf Metotlarına Erişim

Sınıfa ait davranışlara yani metotlara erişmek için nokta (.) kullanılır. İlgili nesnenin ismini sonuna nokta koyularak erişilmek istenilen metodun ismi yazılır ve var ise parametreleri girilir.

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Car audi = new Car();
    audi.speed = 10;
    audi.increaseSpeed(20);
    audi.printSpeed();

    Car bmw = new Car();
    bmw.increaseSpeed(10);
    bmw.increaseSpeed(25);
    bmw.increaseSpeed(5);
    bmw.decreaseSpeed(25);
    bmw.printSpeed();

    Car mercedes = new Car();
    mercedes.speed = 20;
    mercedes.printSpeed();

  }
}

Programın çıktısı :

Speed : 30
Speed : 15
Speed : 20
Patika Plus Banner

Yazılım Kariyerinde İlerlemeni Hızlandıracak Eğitimler

Kendi kendine yazılım öğrenirken zorlanıyor, takıldığın noktalarda bir mentore mi ihtiyaç duyuyorsun? Patika+ programlarımız ile 4-8 aylık yoğun eğitim kamplarına katıl, proje tabanlı canlı dersler ve sana özel hazırlanmış eğitimlerle gereken tüm yetenekleri kazan, iş hayatına başla!

Test

Comments

You need to enroll in the course to be able to comment!