Focus mode

Java101

Metotlarda Overloading (Aşırı Yüklenme)

Metotlarda Overloading (Aşırı Yüklenme)

Java'da, iki veya daha fazla metot, parametreler açısından farklılık gösteriyorsa (farklı sayıda parametre, farklı türde parametre veya her ikisi) aynı isime sahip olabilir. Bu duruma metotlarda "Overloading" yani aşırı yüklenme işlemi denir.

Buradaki amaç aynı işlemi farklı parametrelerle yapacak olan metot ismini tek seferde kullanmaktır. Overloading işlemi "Nesne Yönelimli Programlamada" da çok kullanılmaktadır.

void func() { ... }
void func(int a) { ... }
float func(double a) { ... }
float func(int a, float b) { ... }

Burada func() metodu (overloading) aşırı yüklenmiştir. Bu metotlar aynı isime sahiptir ancak farklı parametreler kabul eder.

Not: Yukarıdaki metotların dönüş türleri aynı değildir. Bunun nedeni, metot aşırı yüklemesinin dönüş türleriyle ilişkili olmamasıdır. Aşırı yüklenmiş metotlar aynı veya farklı dönüş türlerine sahip olabilir, ancak parametreler açısından farklılık göstermeleri gerekir.

public class JavaPatika {static void ekranaYaz(int a) {
    System.out.println("Parametreler : " + a);
  }

  static void ekranaYaz(int a, int b) {
    System.out.println("Parametreler : " + a + " ve " + b);
  }

  public static void main(String[] args) {
    ekranaYaz(5);
    ekranaYaz(10, 2);
  }
}
// Çıktısı :
// Parametreler : 5
// Parametreler : 10 ve 2

Test

Comments

You need to enroll in the course to be able to comment!