Focus mode

Java101

Döngü Yapıları

Döngü Yapıları

Döngüler, belirli bir koşul sağlandığı sürece tekrarlanması gereken işler için kullanılan programlama kodlarıdır. Döngü deyimleri, bahsedilen komut parçalarının belirtilen şartlar gerçekleştikçe tekrar tekrar işlenmesini sağlar. Java’da for, while ve do-while olmak üzere 3 adet döngü deyimi bulunmaktadır.

Kısacası : Döngü yapıları kodumuzun belirli kısımlarının döngüye girmesini ve birden fazla kez çalışmasını sağlar. Döngüler bir koşula bağlanır ve bu koşul var olduğu sürece aynı kod bloğu çalışmaya devam eder. Koşul artık sağlanmıyorsa döngü sona erer.

Test

Comments

You need to enroll in the course to be able to comment!