Focus mode

Java101

Java dilinde "Recursive" metot kullanarak, kullanıcıdan alınan sayının "Asal" sayı olup olmadığını bulan programı yazın.

Senaryo

Sayı Giriniz : 22
22 sayısı ASAL değildir !


Sayı Giriniz : 2
2 sayısı ASALDIR !


Sayı Giriniz : 39
39 sayısı ASAL değildir !


Sayı Giriniz : 17
17 sayısı ASALDIR !

Project

Comments

You need to enroll in the course to be able to comment!