Focus mode

Java101

Java dilinde kullanıcıdan alınan n değerine göre aşağıdaki kurala uyan döngü kullanmadan bir "Recursive" metot yazın.

Kural : Girilen sayı 0 veya negatif olduğu yere kadar girilen sayıdan 5 rakamını çıkarın. Her çıkarma işlemi sırasında ekrana son değeri yazdırın. Sayı negatif veya 0 olduktan sonra tekrar 5 ekleyin. Yine her ekleme işleminde sayının son değerini ekrana yazdırın.

Senaryolar

N Sayısı : 16
Çıktısı : 16 11 6 1 -4 1 6 11 16 


N Sayısı : 10
Çıktısı : 10 5 0 5 10 


N Sayısı : 25
Çıktısı : 25 20 15 10 5 0 5 10 15 20 25 


N Sayısı : 5
Çıktısı : 5 0 5 

Project

HackerRank Challenge

Comments

You need to enroll in the course to be able to comment!