Focus mode

Java101

Pratik - Dairenin Alanını ve Çevresini Bulan Program

Dairenin Alanını ve Çevresini Hesaplayan Program

Java ile yarı çapını kullanıcıdan aldığınız dairenin alanını ve çevresini hesaplayan programı yazın.

Alan Formülü : π * r * r;

Çevre Formülü : 2 * π * r;

Ödev

Yarıçapı r, merkez açısının ölçüsü 𝛼 olan daire diliminin alanı bulan programı yazınız.

𝜋 sayısını = 3.14 alınız.

Formül : (𝜋 * (r*r) * 𝛼) / 360

Project

Comments

You need to enroll in the course to be able to comment!