Focus mode

Java101

Pratik - Hava Sıcaklığına Göre Etkinlik Önerme

Koşullar :

  • Sıcaklık 5'dan küçük ise "Kayak" yapmayı öner.
  • Sıcaklık 5 ve 15 arasında ise "Sinema" etkinliğini öner.
  • Sıcaklık 15 ve 25 arasında ise "Piknik" etkinliğini öner.
  • Sıcaklık 25'ten büyük ise "Yüzme" etkinliğini öner.

Ödev

Aynı örnek üzerinden if koşulları başka hangi şekilde oluşturulabilirdi farklı çözüm yolları bulunuz.

Project

Comments

You need to enroll in the course to be able to comment!