Focus mode

Java101

Java ile 1 - 100 arasındaki asal sayıları ekrana yazdıran programı yazınız.

Senaryo

2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 


Project

HackerRank Challenge

Comments

You need to enroll in the course to be able to comment!