Focus mode

Java101

Main Metodu ve Kullanımı

Main Metodu ve Kullanımı

Java'da bir program çalışacağı zaman, kodlar ilk olarak main metodu içerisinden başlar. Main metodu sayesinde derleyiciye, programı buradan başlatılması konusunda referans oluşturulur.

public class JavaPatika {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Hello World!");
    }
}

Artık programı çalıştırdığımızda, derleyici ilk olarak main metodu okuyup sonrasında gerekli işlemleri yapacaktır.

Main metodu yazılırken, args yerine başka bir isimlendirme yapılabilir. Ancak genellikle args sözcüğü kullanılır ve bu sözcük arguments sözcüğünün kısaltmasıdır. Arguments ile ifade edilen kısım, sınıf çalıştırılırken JVM tarafından bu sınıfa verilen parametrelerdir.

Test

Comments

You need to enroll in the course to be able to comment!