Focus mode

Java101

Metotlarda Local Değişken Yapıları

Lokal Değişken Kavramı

Java'da lokal değişkenler, kod blokları içerisinde tanımlanan değişkenlerdir ve sadece tanımlandıkları kod blokları içerisinde kullanılabilirler. Diğer metot ve sınıflar üzerinden erişimleri yoktur. Lokal değişkenler tanımladıkları ({...}) kod blokları arasında kullanılırlar.

public class JavaPatika {
	static void ekranaBas(){
    // Hatalı kullanım 
    System.out.println(a);
  }  
  
  public static void main(String[] args) {
    int a = 10;
    if (a < 10) {
      int b = 20;
      System.out.println(a);
    }
     // Hatalı kullanım 
    System.out.println(b);
  }
}

Bu örnekte if blokları arasında tanımlanmış olan integer türünde ki "b" değişkeni, if bloğunun dışında ekrana bastırılmak istenildiğinde hata ile karşılaşılacaktır. Çünkü "b" değişkeni if blokları arasında tanımlanmıştır ve tanımlandığı kod blokları arasında kullanılabilir.

Dikkat edilmesi gereken diğer bir nokta, main metodun içerisinde tanımlanmış olan "a" değişkeni if bloğu içerisinde kullanılabilir, çünkü if bloğu main metodun bir parçasıdır. Ama "a" değişkeni ekranaBas(); metodu içerisinde kullanılamaz, bunun sebebi ise ekranaBas() ve main metodu farklı iki kod bloklarıdır.

Test

Comments

You need to enroll in the course to be able to comment!