Focus mode

Java101

ForEach Kullanımı

ForEach Kullanımı

Java'da ForEach deyimi adında da anlaşılacağı gibi bir döngüyü ifade eder. Genelde dizilerdeki ve listelerdeki elemanları daha hızlı şekilde ulaşmak için kullanılan kısa bir yöntemdir. Kısacası for döngüsünün modifiye edilmiş halidir.

for (veritipi degisken: diziAdi) {
 // kod bloğu
}

Örnekte Java'da ForEach kullanımını görmektesiniz, yine bir for döngüsü oluşturuyoruz ama iki parametreyi iki nokta ile ayırıyoruz. İlk kısmında dizinin döndüreceği veri tipini ve for içinde dizinin elemanı olarak kullanacağınız değişkeni tanımlıyorsunuz, diğer kısımda ise dizimizin ismini yazıyoruz.

Bu örneğimizde arabalar dizisinin forEach ile nasıl kullanıldığını görmektesiniz.

String[] arabalar = {"BMW", "Mercedes", "Ford", "Ferrari"};
for (String i : arabalar) {
 System.out.println(i);
}

// Çıktısı
// BMW
// Mercedes
// Ford
// Ferrari 

Çok boyutlu dizilerde forEach kullanımı

public class Main {public static void main(String[] args) {
    int[][] matris = {
        {1, 2, 3},
        {4, 5, 6},
        {7, 8, 9},
        {10, 11, 12}
    };

    for (int[] u : matris) {
      for (int elem : u) {
        System.out.println(elem);
      }
    }
  }
}
Patika Plus Banner

Yazılım Kariyerinde İlerlemeni Hızlandıracak Eğitimler

Kendi kendine yazılım öğrenirken zorlanıyor, takıldığın noktalarda bir mentore mi ihtiyaç duyuyorsun? Patika+ programlarımız ile 4-8 aylık yoğun eğitim kamplarına katıl, proje tabanlı canlı dersler ve sana özel hazırlanmış eğitimlerle gereken tüm yetenekleri kazan, iş hayatına başla!

Test

Comments

You need to enroll in the course to be able to comment!