Focus mode

Java101

For Döngüsü

For Döngüsü

Java'da döngüler konusunda öğrendiğimiz gibi For döngüsü ile bir koşul belirterek döngülerimizi oluşturabiliriz.

for (durum 1; durum 2; durum 3) {
  // çalışacak kod bloğu
}

For döngüsü şu şekilde işler: İlk olarak döngüde sayaç işlevi görecek bir değişken oluşturulur. Bu değişkenin ilk değeri [durum 1] ile belirtilen kısımda verilir. Bu değişken [durum 3] kısmında isteğe göre artırılır veya azaltılır. Döngünün hangi koşulda çalışacağı ise [durum 2] kısmında boolean bir ifadeyle belirtilir.

for (int i = 0; i < 10; i++) {
  System.out.println(i);
}

Bu For Döngüsü örneğinde 1'den 10'a kadar olan sayıları ekrana yazdırdık.

İlk durumda, i adında türü int olan ve varsayılan değeri 0 olan bir değişken tanımladık. Bu değişken bizim kodumuzda sayaç görevi görecektir.

İkinci durumda, döngünün çalışması için gerekli koşulu tanımlar (i, 10'ten küçük olmalıdır). Koşul doğruysa döngü yeniden başlayacak, yanlışsa döngü sona erecektir.

Üçüncü durumda, döngüdeki kod bloğu her çalıştığında değeri 1 arttıran kodumuzu yazdık.

Patika Plus Banner

Yazılım Kariyerinde İlerlemeni Hızlandıracak Eğitimler

Kendi kendine yazılım öğrenirken zorlanıyor, takıldığın noktalarda bir mentore mi ihtiyaç duyuyorsun? Patika+ programlarımız ile 4-8 aylık yoğun eğitim kamplarına katıl, proje tabanlı canlı dersler ve sana özel hazırlanmış eğitimlerle gereken tüm yetenekleri kazan, iş hayatına başla!

Test

Comments

You need to enroll in the course to be able to comment!