Focus mode

Java101

Pratik - EBOB-EKOK Bulan Program

Java ile iki sayının EBOB ve EKOK değerlerini bulan program yazıyoruz.

EBOB : İki ya da daha fazla doğal sayının ortak bölenlerinin en büyüğüne bu sayıların en büyük ortak böleni, kısaca EBOB‘u denir.

ÖRNEK: 18 ve 24 sayılarının en büyük ortak bölenini adım adım bulalım.

18’in bölenleri : 1, 2, 3, 6, 9, 18

24’ün bölenleri : 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24

Bu ortak bölenlerin en büyüğü 6 sayısı EBOB’tur.

EKOK : İki ya da daha fazla doğal sayının ortak katlarının en küçüğüne bu sayıların en küçük ortak katı, kısaca EKOK‘u denir.

ÖRNEK: 6 ve 8 sayılarının en küçük ortak katını adım adım bulalım.

6’nın katları : 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, …

8’in katları : 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, …

Bu ortak katlardan en küçüğü 24 sayısı EKOK’tur.

EKOK = (n1*n2) / EBOB

Ödev

Java ile iki sayının EBOB ve EKOK değerlerini "While Döngüsü" kullanarak yazınız.

Patika Plus Banner

Yazılım Kariyerinde İlerlemeni Hızlandıracak Eğitimler

Kendi kendine yazılım öğrenirken zorlanıyor, takıldığın noktalarda bir mentore mi ihtiyaç duyuyorsun? Patika+ programlarımız ile 4-8 aylık yoğun eğitim kamplarına katıl, proje tabanlı canlı dersler ve sana özel hazırlanmış eğitimlerle gereken tüm yetenekleri kazan, iş hayatına başla!

Project

Comments

You need to enroll in the course to be able to comment!