Focus mode

Java101

Pratik - Palindromik Kelimleri Bulan Program

Java dilinde kullanıcının girdiği kelimenin "Palindromik" olup olmadığı bulan bir program yazıyoruz.

Eğer bir kelimenin tersten okunuşu yine aynı kelimeyi veriyorsa o kelime "Palindromik Kelime'dir".

Örnek : abba , asa , kavak, kayak

public class Main {
  static boolean isPalindrome(String str) {
    int i = 0, j = str.length() - 1;
    while (i < j) {
      if (str.charAt(i) != str.charAt(j))
        return false;
      i++;
      j--;
    }
    return true;
  }

  static boolean isPalindrome2(String str) {
    String reverse = "";
    for (int i = str.length() - 1; i >= 0; i--) {
      reverse += str.charAt(i);
    }

    if (str.equals(reverse))
      return true;
    else
      return false;
  }

  public static void main(String[] args) {
    System.out.println(isPalindrome("abba"));
  }
}

Project

Comments

You need to enroll in the course to be able to comment!