Focus mode

Java101

Pratik - Armstrong Sayıları Bulan Program

Java döngüler ile sayının armstrong sayı olup olmadığını bulan programı yazıyoruz.

Armstrong Sayı Nedir ?

N haneli bir sayının basamaklarının n’inci üstlerinin toplamı, sayının kendisine eşitse, böyle sayılara Armstrong sayı denir.

Örneğin 407 sayısını ele alalım. (4^3)+ (0^3)+(7^3) = 64+0+343 = 407 sonucunu verir. Bu da 407 sayısının armstrong bir sayı olduğunu gösterir.

1342 sayısına da bakalım. (1^4)+(3^4)+(4^4)+(2^4) =1+81+256+16=354 sayısı 1342’ye eşit olmadığı için armstrong sayı olmaz.

1634=1^4+6^4+3^4+4^4=1+1296+81+256=1634

54748=5^5+4^5+7^5+4^5+8^5=3125+1024+16807+1024+32768=54748

import java.util.Scanner;

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    System.out.print("Sayı Giriniz :");
    int number = input.nextInt();
    int basNumber = 0;
    int tempNumber = number;
    int basValue;
    int result = 0;
    int basPow;

    while (tempNumber != 0) {
      tempNumber /= 10;
      basNumber++;
    }

    tempNumber = number;
    while (tempNumber != 0) {
      basValue = tempNumber % 10;
      // 1*1*1*1 = 1^4
      basPow = 1;
      for (int i = 1; i <= basNumber; i++) {
        basPow *= basValue;
      }
      result += basPow;
      tempNumber /= 10;
    }

    if (result == number) {
      System.out.println(number + " sayısı bir Armstrong sayıdır.");
    } else {
      System.out.println(number + " sayısı bir Armstrong sayısı değildir.");
    }


    /*
    int a = 2451, basamakSayisi = 0, numberCounter = 0;

    // Basamak Sayısı Bulma İşlemi
    // 2451 / 10 = 245
    // 245 / 10 = 24
    // 24 / 10 = 2
    // 2 / 10 = 0
    // 0 / 10 = 0

    while (a != 0) {
      a /= 10;
      numberCounter++;
    }

    // Bir sayının son basamağını bulma
    // 2451 % 10 = 1
    int b = 2451;
    int c = b % 10;

    int sub = 2, sup = 3;
    int result = 1;
    for (int i = 1; i <= sup; i++ ){
      result *= sub;
    }
    System.out.println(result);

     */

  }
}

Ödev

Bir sayının basamak sayılarının toplamını hesaplayan program yazınız.

Örnek : 1643 = 1 + 6 + 4 + 3 = 14

Patika Plus Banner

Yazılım Kariyerinde İlerlemeni Hızlandıracak Eğitimler

Kendi kendine yazılım öğrenirken zorlanıyor, takıldığın noktalarda bir mentore mi ihtiyaç duyuyorsun? Patika+ programlarımız ile 4-8 aylık yoğun eğitim kamplarına katıl, proje tabanlı canlı dersler ve sana özel hazırlanmış eğitimlerle gereken tüm yetenekleri kazan, iş hayatına başla!

Project

Comments

You need to enroll in the course to be able to comment!