Focus mode

Java101

Pratik - Sayı Tahmin Oyunu

Java dilinde programın 0-100 arasında rastgele seçtiği bir sayıyı kullanıcının tahmin etmesini istediğimiz bir "Sayı Tahmin Oyunu" yapıyoruz.

import java.util.Arrays;
import java.util.Random;
import java.util.Scanner;

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Random rand = new Random();
    int number = rand.nextInt(100);
    //int number = (int) (Math.random() * 100);

    Scanner input = new Scanner(System.in);
    int right = 0;
    int selected;
    int[] wrong = new int[5];
    boolean isWin = false;
    boolean isWrong = false;

    System.out.println(number);
    while (right < 5) {
      System.out.print("Lütfen tahmininizi giriniz : ");
      selected = input.nextInt();

      if (selected < 0 || selected > 99) {
        System.out.println("Lütfen 0-100 arasında bir değer giriniz.");
        if (isWrong) {
          right++;
          System.out.println("Çok fazla hatalı giriş yaptınız. Kalan hak : " + (5 - right));
        } else {
          isWrong = true;
          System.out.println("Bir daha hatalı girişinizde hakkınızdan düşülecektir.");
        }
        continue;
      }

      if (selected == number) {
        System.out.println("Tebrikler, doğru tahmin ! Tahmin ettiğini sayı : " + number);
        isWin = true;
        break;
      } else {
        System.out.println("Hatalı bir sayı girdiniz !");
        if (selected > number) {
          System.out.println(selected + " sayısı, gizli sayıdan büyüktür.");
        } else {
          System.out.println(selected + " sayısı, gizli sayıdan küçüktür.");
        }

        wrong[right++] = selected;
        System.out.println("Kalan hakkı : " + (5 - right));
      }
    }

    if (!isWin) {
      System.out.println("Kaybettiniz ! ");
      if (!isWrong) {
        System.out.println("Tahminleriniz : " + Arrays.toString(wrong));
      }
    }

  }
}

Project

Comments

You need to enroll in the course to be able to comment!