Focus mode

Java101

Pratik - Boks Oyunu

Boks Maçı

Java Sınıflar ile boks maçını simüle eden programı yazıyoruz.

Ödev

Projeye ilk kimin dövüşe başlayacağını %50 olasılık ile hesaplayan sistemi entegre ediniz.

public class Fighter {
  String name;
  int damage;
  int health;
  int weight;
  double dodge;

  public Fighter(String name, int damage, int health, int weight, double dodge) {
    this.name = name;
    this.damage = damage;
    this.health = health;
    this.weight = weight;
    this.dodge = dodge;
  }

  public int hit(Fighter foe) {
    System.out.println("------------");
    System.out.println(this.name + " => " + foe.name + " " + this.damage + " hasar vurdu.");

    if (foe.dodge()) {
      System.out.println(foe.name + " gelen hasarı savurdu.");
      return foe.health;
    }

    if (foe.health - this.damage < 0)
      return 0;

    return foe.health - this.damage;
  }

  public boolean dodge() {
    double randomValue = Math.random() * 100; //0.0 to 99.9
    return randomValue <= this.dodge;
  }
}


public class Ring {
  Fighter f1;
  Fighter f2;
  int minWeight;
  int maxWeight;

  public Ring(Fighter f1, Fighter f2, int minWeight, int maxWeight) {
    this.f1 = f1;
    this.f2 = f2;
    this.minWeight = minWeight;
    this.maxWeight = maxWeight;
  }

  public void run() {

    if (checkWeight()) {
      while (f1.health > 0 && f2.health > 0) {
        System.out.println("======== YENİ ROUND ===========");
        f2.health = f1.hit(f2);
        if (isWin()){
          break;
        }
        f1.health = f2.hit(f1);
        if (isWin()){
          break;
        }
        printScore();
      }

    } else {
      System.out.println("Sporcuların ağırlıkları uyuşmuyor.");
    }


  }

  public boolean checkWeight() {
    return (f1.weight >= minWeight && f1.weight <= maxWeight) && (f2.weight >= minWeight && f2.weight <= maxWeight);
  }

  public boolean isWin() {
    if (f1.health == 0) {
      System.out.println("Maçı Kazanan : " + f2.name);
      return true;
    } else if (f2.health == 0){
      System.out.println("Maçı Kazanan : " + f2.name);
      return true;
    }

    return false;
  }


  public void printScore() {
    System.out.println("------------");
    System.out.println(f1.name + " Kalan Can \t:" + f1.health);
    System.out.println(f2.name + " Kalan Can \t:" + f2.health);
  }
}
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
   Fighter marc = new Fighter("Marc" , 15 , 100, 90, 0);
   Fighter alex = new Fighter("Alex" , 10 , 95, 100, 0);
   Ring r = new Ring(marc,alex , 90 , 100);
   r.run();
  }
}

Project

Comments

You need to enroll in the course to be able to comment!